Wisława Szymborska, Żona Lota - analiza i interpretacja

Inspiracje biblijne

Wisława Szymborska nawiązuje w swoim wierszu do historii znanej ze Starego Testamentu, która opowiada  ucieczce rodziny Lota z Sodomy. Odsyła to czytelnika do dziejów dwóch miast – Sodomy i Gomory, które za swoje występki i nieposłuszeństwo wobec Bożych przykazań zostały ukarane najgorszymi grzechami i plagami. Jedynymi bogobojnymi osobami w mieście byli członkowie rodziny Lota.

Zostali oni ostrzeżeni o kataklizmach, które miały nadejść na ich rodzinne strony, dzięki czemu mogli uciec z zakazem oglądania się za siebie. Gdy Lot wraz z rodziną wyszli z miasta, Sodoma i Gomora zostały spalone. Niestety żona Lota nie mogła oprzeć się ciekawości i odwracając głowę do tyłu, została przez Boga zamieniona w słup soli. To właśnie na kobiecie podmiot liryczny wiersza koncentruje swoje rozważania.

Nieposłuszeństwo kobiety

Wiersz Szymborskiej ma formę monologu, który snuje właśnie żona Lota. Jej postać przykuwa uwagę dlatego, że w ciekawy i zmyślny sposób jej historia, osobowość i charakter zostały ujęte w jednym biblijnym zdaniu, na podstawie którego można wysnuć wiele rozważań.

Kobieta próbuje usprawiedliwić swoje zachowanie i nieposłuszeństwo jakie wykazała wobec polecenia Boga, wspomina o tym, że nie chodziło tylko o zwykłą, naiwną ciekawość:

...prócz ciekawości mogłam mieć inne powody...

Poetka próbuje zreinterpretować biblijną historię próbując sformułować te powody, dla których żona Lota odwróciła się w stronę miasta pomimo wyraźnego zakazu.

W swojej wypowiedzi bohaterka sama nie jest w stanie jednoznacznie tego określić – być może powodem jej nieposłuszeństwa  był żal za majątkiem, który pozostawili w domu, a może był to zupełny przypadek i obejrzała się przez nieuwagę - wiążąc rzemyk u sandała.

Jednym z powodów mógł być jej stosunek do męża, wobec którego nie czuła się wartościowa lub też nadzieja, że Bóg jednak się rozmyślił i porzucił myśl o zgładzie jej miasta. Jako długoletnia mieszkanka wiązała z nim przecież liczne sentymenty. W innym momencie kobieta o swoją decyzję obwinia siły natury, w jednej chwili bowiem wiatr podchwycił jej szatę do góry, w wyniku czego została narażona na ośmieszenie przez mieszkańców – obejrzała się zatem z gniewu, aby nasycić się ich wielką zgubą...

Za każdym razem kobieta obarcza winą za swój czyn siły wyższe, a nie siebie samą. Podkreśla, że nie obejrzała się za siebie z własnej woli.

Złożoność człowieka

W utworze Żona Lota poetka pragnie ukazać, jak bardzo złożona i niejednoznaczna jest ludzka istota. Przypomina nam, jak łatwo przychodzi nam ocenianie cudzych poczynań, nie poznawszy wszystkich okoliczności i kontekstów. Żona Lota uznana została w historii za osobę chciwą i ciekawską na podstawie jednego czynu, choć nikt tak naprawdę nie zdecydował się na refleksję na temat jej postępowania. Współcześnie człowiek zatracił w społeczeństwie swoją indywidualność, a proces poznawania innych ludzi uległ deformacji poprzez niesprawiedliwe osądy i uleganie stereotypom. Wisława Szymborska próbuje swoim tekstem przekonać nas do pokornej postawy wobec innych oraz siebie samego – powinniśmy ostrożnie  kształtować poczucie własnej wartości i prawo do osądzania.

Polecamy również:

 • Wisława Szymborska, Psalm - analiza i interpretacja

  Wiersz Wisławy Szymborskiej reprezentuje lirykę bezpośrednią, poprzez użycie przez podmiot liryczny zwrotów w pierwszej osobie liczby mnogiej np. muszę czy poprzestanę. Podmiotem jest ktoś bliżej nieokreślony, kto snuje refleksję na temat boskich i ludzkich praw oraz porządku świata. Więcej »

 • Wisława Szymborska, Kobiety Rubensa - analiza i interpretacja

  Wiersz Wisławy Szymborskiej nawiązuje do twórczości flamandzkiego malarza Petera Rubensa – jego malarstwo jest dla podmiotu lirycznego przyczyna do rozważań na temat kobiecego ideału piękna. Więcej »

 • Nic dwa razy - interpretacja i analiza wiersza

  Wiersz „Nic dwa razy”, mający regularną budowę, regularne rymy i niewyszukane metafory, zbliża się formą do piosenki. Jego tematyka dotyczy miłości, przemijania i wartości życia, a więc bliższa jest jednak filozoficznym traktatom niż utworom popularnym. Nawiązania do filozofii są tu wyraźne, przede... Więcej »

 • Kot w pustym mieszkaniu - interpretacja i analiza wiersza

  „Kot w pustym mieszkaniu” pochodzi z tomu „Koniec i początek” wydanego w 1993 roku, znalazł się również w zbiorze „Sto wierszy – sto pociech” z 1997 roku. Powstanie wiersza jest najprawdopodobniej związane ze śmiercią długoletniego partnera życiowego poetki, Kornela... Więcej »

 • Utopia - interpretacja i analiza wiersza

  „Utopia” po raz pierwszy opublikowana w tomie „Wielka liczba” (1976) znalazła się również w zbiorze „Widok z ziarnkiem piasku (1996). Powstanie utworu jest związane z doświadczeniem systemu totalitarnego w Polsce. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43