Wojciech Wencel – biografia, twórczość

Biografia

Poeta, prozaik i felietonista, urodzony 16 lutego 1972 roku w Gdańsku. Wojciech Wencel ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, a następnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim. Od początku swojej twórczości aktywnie angażował się również w publicystykę. Pisał felietony dla takich pism jak „Ozon”, „Nowe Państwo” czy „Gazeta Polska”. Swoją poezje publikował w „Tygodniku Powszechnym” i „Zeszytach Literackich”. Należał do redakcji „Frondy”, a także współzałożył magazyn „Czterdzieści i cztery”.

Od 1998 roku stale współpracuje z miesięcznikiem „Arcana”, a w latach 1998-2002 zasiadał w Radzie Programowej Telewizji Polskiej. Wojciech Wencel słyszalny jest także w życiu politycznym. To on napisał manifest stowarzyszenia „Solidarni 2010”, a także był członkiem Trójmiejskiego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta Polski.

Poeta był licznie nagradzany za swoja twórczość – otrzymał Literacką Nagrodę im. Józefa Mackiewicza (za tomik De profundis). Dostał także prezydencką nagrodę „Zasłużony dla Polszczyzny” w 2017 roku.

Twórczość

Proza i poezja Wojciecha Wencla wyraża ściśle katolicki i konserwatywny światopogląd. Sam poeta zresztą traktuje poezję jako służebną wobec wiary, o czym szeroko pisze w swoich esejach. Najważniejszym wzorcem literackim i ideowym dla Wencla jest Thomas Eliot.

Najważniejsze tomy poetyckie Wojciecha Wencla:

Wiersze (1995)

Oda na dzień św. Cecylii (1997)

Oda chorej duszy (2000)

Ziemia Święta (2002)

Wiersze zebrane (2003)

Imago mundi. Poemat (2005)

Podziemne motyle (2010)

De profundis (2010, 2 wyd. 2011, 3 wyd. 2012)

Małe Betlejem / Christmastide (2011)

Oda do śliwowicy i inne wiersze z lat 1992–2012 (2012)

Epigonia (2016)

Wiersze wybrane (2017)

Polonia aeterna (2018)

Eseistyka:

Zamieszkać w katedrze. Szkice o kulturze i literaturze (1999)

Przepis na arcydzieło. Szkice literackie (2003)