Jan Błoński – biografia, utwory

Biografia

Krytyk, pisarz, eseista i tłumacz, urodzony 15 stycznia 1931 roku. Najpierw studiował polonistykę, a potem został profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego praca doktorska traktowała o twórczości Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. Podpisał rezolucje Związku Literatów Polskich w Krakowie w sprawie tzw. procesu krakowskiego (dotyczył on poparcia władz stalinowskich, skazujących duchownych katolickich na karę śmierci w sfingowanym procesie) w 1953 roku. Jan Błoński jest uznawany za głównego przedstawiciela krakowskiej szkoły krytyki. Uważa się, że ma on zasadniczy wpływ na kształt polskiej krytyki po wojnie. Dzięki niemu ukazało się wiele dzieł m.in. Witolda Gombrowicza.

Krytyk został odznaczony Nagrodą im. Kazimierza Wyki (1981) oraz Krakowską Książką Miesiąca (1995). Otrzymał także Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W latach 1996-2001 był jednym z jurorów Literackiej Nagrody Nike. Jan Błoński zmarł 10 lutego 2009 roku w Krakowie.

Utwory

Jan Błoński debiutował bardzo młodo – zajmowała go przede wszystkim polska poezja w latach 50. oraz jej przemiany. Najbardziej znany jest jednak z licznych interpretacji dzieł klasyków XX wieku m.in. Marcela Prousta, Samuela Becketta, Stanisława Ignacego Witkiewicza czy Czesława Miłosza.

Pisarz posiadał rozległe zainteresowania – zajmował się nie tylko literaturą, ale także teatrem i dramatem. Tłumaczył zarówno twórców dawnych, jak i najnowszych. Miał doskonale rozwinięty warsztat krytyka, w swoich esejach nie stronił od tematyki historycznej i społecznej.

Do najważniejszych publikacji Błońskiego należą:

Poezja K. I. Gałczyńskiego 1945-1953.

Poeci i inni

Zmiana warty.

Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku

Stanisław Ignacy Witkiewicz jako dramaturg

Romans z tekstem

Samuel Beckett

Kilka myśli co nie nowe

Biedni Polacy patrza̜ na getto

Forma, śmiech i rzeczy ostateczne: studia o Gombrowiczu

Od Stasia do Witkacego

Miłosz jak świat

Mieszaniny

Witkacy sztukmistrz, filozof, estetyk

Wszystko co literackie

Między literaturą a światem

Witkacy na zawsze

Wyspiański wielokrotnie

Lektury użyteczne

Gospodarstwo krytyka: teksty rozproszone

Błoński przekorny: dziennik, wywiady

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24