Chemia nieorganiczna – definicja, reakcje, zadania

Chemia nieorganiczna - definicja

Chemia nieorganiczna to dział chemii zajmujący się wszystkimi pierwiastkami chemicznymi oraz ich związkami, z pominięciem organicznych związków węgla (węglowodorów i ich pochodnych). Fundamentem wiedzy każdego chemika, a przede wszystkim chemika nieorganika, pozostaje układ okresowy, który powstał na skutek zaobserwowania praw wynikających ze struktury atomu. 

Chemia nieorganiczna skupia się na badaniu właściwości oraz klasyfikacji substancji nieorganicznych. Przedmiotem badań są również reakcje chemiczne, jakim te związki ulegają.

Mianem substancji nieorganicznych określamy te związki, w których nie występuje wiązanie węgiel-wodór, za wyjątkiem węglików oraz cyjanków. 

Zastosowanie substancji nieorganicznych jest ogromne - od nawozów sztucznych przez katalizatory, po elementy monitora.

Dokładne charakterystyki oraz metody otrzymywania związków nieorganicznych omówiono w działach poświęconych poszczególnym pierwiastkom i grupom związków m.in. tlenkom, wodorkom, kwasom, zasadom i solom.

Chemia nieorganiczna - reakcje

Reakcje dotyczące związków nieorganicznych to przede wszystkim reakcje przebiegające w wodnych roztworach kwasów, zasad i soli. Reakcje te często przeprowadzane są w chemii analitycznej do określania ilościowego składu mieszaniny (acydymetria, alkalimetria, redoksometria). Innymi ważnymi przemianami są reakcje typu redox (utleniania i redukcji) stosowane w elektrochemii, znajdują zastosowanie m.in. w produkcji bardzo czystych metali.

Chemia nieorganiczna - zadania

Określ, które z podanych związków należą do związków nieorganicznych:

tlenek srebra (I)Ag _{2} O 

glukoza C _{6}H _{12} O _{6}

siarczan (VI)  potasu K _{2} SO _{4}

etanolan sodu C _{2}H _{5} ONa

kwas pikrynowy C _{6}H _{3} N _{3} O _{7}

kwas mrówkowy C H _{2} O _{2}

rodanek potasu KSCN

Odpowiedź:

Zgodnie z definicją związki nieorganiczne to: tlenek srebra (I), siarczan (VI) potasu, rodanek potasu

Polecamy również:

 • Budowa atomu – chemia

  Budowę atomu ustalono na drodze licznych doświadczeń przeprowadzonych przez m.in.  Josepha Thomsona, Ernesta Rutherforda i Jamesa Chadwicka, które pozwoliły zidentyfikować trzy podstawowe cząstki wchodzące w skład atomu: proton, neutron i elektron. Więcej »

 • Substancje nieorganiczne – definicja, właściwości, przykłady

  Substancje nieorganiczne to zarówno związki nieorganicznejak i rudy metali, minerały, metale i ich stopy. Związki nieorganiczne to takie związki chemiczne, które w swojej strukturze nie zawierają węgla w postaci innej niż jony cyjankowe (-CN), izocyjankowe, tiocyjankowe, cyjanianowe, tiocyjanianowe,... Więcej »

 • Orbitale molekularne

  Orbitale molekularne (MO -Molecular Orbitals) rozumeimy jako funkcje falowe elektronów w cząsteczkach.  W wyniku odpowiedniego nakladania się orbitali atomowych powstają wiążące i antywiążące MO. Więcej »

 • Pierścień – chemia

  W chemii wystepuje ogromna ilość zróżnicowanych związków pierscieniowych, moga one być zbudowane wyłącznie z węgla i wodoru jak benzen czy cykloheksan, jednak największą różnorodnoscią cechują się układy heterocykliczne takie jak pirydyna, morfolina, piran, tiofen itp. Wszystkie wyżej... Więcej »

 • Kwasy i zasady – wzory, właściwości, otrzymywanie i zastosowanie

  Kwasy oraz zasady to jedne z podstawowych grup związków w chemii. W przyrodzie występuje wiele kwasów np. cytrusy zawierają kwas cytrynowy nadający im kwaśny smak. W jadzie mrówek oraz liściach pokrzyw znajduje się natomiast kwas mrówkowy. Zasady występują natomiast w mydle, proszkach... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 5 =
ggggooo
2019-05-21 15:34:04
pomaga polecam
Ostatnio komentowane
Dziękuję ????
• 2024-05-27 05:14:55
y
• 2024-05-26 09:41:20
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16