Chemia nieorganiczna – definicja, reakcje, zadania

Chemia nieorganiczna - definicja

Chemia nieorganiczna to dział chemii zajmujący się wszystkimi pierwiastkami chemicznymi oraz ich związkami, z pominięciem organicznych związków węgla (węglowodorów i ich pochodnych). Fundamentem wiedzy każdego chemika, a przede wszystkim chemika nieorganika, pozostaje układ okresowy, który powstał na skutek zaobserwowania praw wynikających ze struktury atomu. 

Chemia nieorganiczna skupia się na badaniu właściwości oraz klasyfikacji substancji nieorganicznych. Przedmiotem badań są również reakcje chemiczne, jakim te związki ulegają.

Mianem substancji nieorganicznych określamy te związki, w których nie występuje wiązanie węgiel-wodór, za wyjątkiem węglików oraz cyjanków. 

Zastosowanie substancji nieorganicznych jest ogromne - od nawozów sztucznych przez katalizatory, po elementy monitora.

Dokładne charakterystyki oraz metody otrzymywania związków nieorganicznych omówiono w działach poświęconych poszczególnym pierwiastkom i grupom związków m.in. tlenkom, wodorkom, kwasom, zasadom i solom.

Chemia nieorganiczna - reakcje

Reakcje dotyczące związków nieorganicznych to przede wszystkim reakcje przebiegające w wodnych roztworach kwasów, zasad i soli. Reakcje te często przeprowadzane są w chemii analitycznej do określania ilościowego składu mieszaniny (acydymetria, alkalimetria, redoksometria). Innymi ważnymi przemianami są reakcje typu redox (utleniania i redukcji) stosowane w elektrochemii, znajdują zastosowanie m.in. w produkcji bardzo czystych metali.

Chemia nieorganiczna - zadania

Określ, które z podanych związków należą do związków nieorganicznych:

tlenek srebra (I)Ag _{2} O 

glukoza C _{6}H _{12} O _{6}

siarczan (VI)  potasu K _{2} SO _{4}

etanolan sodu C _{2}H _{5} ONa

kwas pikrynowy C _{6}H _{3} N _{3} O _{7}

kwas mrówkowy C H _{2} O _{2}

rodanek potasu KSCN

Odpowiedź:

Zgodnie z definicją związki nieorganiczne to: tlenek srebra (I), siarczan (VI) potasu, rodanek potasu

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 3 =
ggggooo
2019-05-21 15:34:04
pomaga polecam
Ostatnio komentowane
jkuiu
jy • 2020-11-26 17:35:54
kjb
lo • 2020-11-26 16:52:00
a jacy bohaterowie tego nie było napisane
Werika • 2020-11-26 14:21:09
i
kuba • 2020-11-26 14:18:32
elorer
eluwina • 2020-11-26 13:50:23