Jakie są związki pierwiastków z tlenem?

Tlenki są nieorganicznymi związkami tlenu z innymi pierwiastkami chemicznymi. Jedynie z bardziej elektroujemnym fluorem tlen nie tworzy tlenku, tylko fluorek tlenu OF2. W warunkach normalnych tlenki metali przyjmują stały stan skupienia, natomiast tlenki niemetali mogą być gazowe (np. CO2), ciekłe (np. H2O) lub stałe (SiO2).

Tlen występuje w tlenkach na –II stopniu utlenienia, natomiast stopień utlenienia atomu, z którym się łączy, może być bardzo różny (np. II dla MnO czy VI dla CrO3). Związki z tlenu z metalami aktywnymi chemicznie nazywane są nadtlenkami. Nadtlenki zawierają w swojej budowie mostki tlenowe (-O-O-), a ich przedstawicielem jest składnik powszechnie znanej wody utlenionej -  nadtlenek wodoru, czyli H2O2. Tlen z litowcami (poza litem) tworzy ponadtlenki, zawierające anion O2-, np. ponadtlenek potasu KO2. Podtlenki zawierają wiązanie między atomami innego niż tlen pierwiastka. Przykładem podtlenku jest podtlenek azotu N2O. Istnieją również ozonki, zawierające anion O3-. Są nietrwałe, bardzo reaktywne i rozkładają się w obecności wody, a ich przedstawicielem jest ozonek potasu KO3.

Polecamy również:

  • Jak tworzyć nazwy tlenków?

    Istnieją 2 systemy tworzenia nazw tlenków: system Stocka; zaczynamy od wyrazu tlenek, po czym dodajemy nazwę pierwiastka, z którym tlenek w tym związku występuje. Następnie (bez odstępu) dopisujemy w nawiasie liczbą rzymską stopień utlenienia tego pierwiastka, ale tylko pod warunkiem, że może on... Więcej »

  • Jak otrzymać tlenki?

    Tlenki można otrzymywać na wiele różnych sposobów: w reakcji spalania pierwiastków w tlenie, np. 2Mg + O2 → 2MgO w reakcji rozkładu soli nietrwałych kwasów tlenowych, np. Na2SO3 → Na2O + SO2 w reakcji utleniania metali (aluminotermia), np. Cr2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Cr w... Więcej »

  • Jak można podzielić tlenki?

    Pod względem charakteru możemy podzielić tlenki na: kwasowe, reagujące z zasadami i nie reagujące z kwasami : - reagujące z wodą, np. SO2, SO3, NO2, P4O10, CO2 - nie reagujące z wodą, tzn. o charakterze kwasowym, np. SiO2 zasadowe, reagujące z kwasami i nie reagujące z zasadami: - reagujące z wodą, np.... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42