Czynniki rozwoju rolnictwa oraz jego funkcje

Podaj czynniki przyrodnicze, które wpływają na rozwój rolnictwa oraz wymień podstawowe funkcje, jakie pełni rolnictwo.

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
24.10.2020 10:38

Wśród czynników przyrodniczych wpływających na rozwój rolnictwa wyróżnia się:

dostępność gleb o dużej przydatności rolniczej (charakteryzujących się odpowiednio wysoka żyznością, czyli zdolnością gleb do  przyswajania składników mineralnych oraz urodzajnością, czyli produktywnością gleb, związaną z wielkością plonów)

odpowiednie ukształtowanie powierzchni terenu i położenie względem poziomu morza (odpowiednia morfologia i nieduże nachylenie terenu, ekspozycja stoków względem Słońca, wysokość bezwzględna nad poziomem morza)

sprzyjające warunki klimatyczne i meteorologiczne (odpowiednia temperatura powietrza, dostateczne nasłonecznienie, występowanie odpowiednio wysokich opadów atmosferycznych rozłożonych w trakcie trwania okresu wegetacyjnego, dostatecznie długi okres wegetacyjny, niska częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych mogących powodować szkody)

 

Funkcje, które pełni rolnictwo to:

- ekonomiczno-żywieniowa (związana z wytwarzaniem produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, żywności ekologicznej, agroturystyką)

- społeczna (związana ze sposobem i stylem życia, kulturą ludową, tworzeniem miejsc pracy)

- przestrzenno-krajobrazowa (związana z krajobrazem wiejskim, rolniczym użytkowaniem gruntów)

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza