Czynniki rozwoju rolnictwa oraz jego funkcje

Podaj czynniki przyrodnicze, które wpływają na rozwój rolnictwa oraz wymień podstawowe funkcje, jakie pełni rolnictwo.

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Patryk Ekspert eSzkola.pl
24.10.2020 10:38

Wśród czynników przyrodniczych wpływających na rozwój rolnictwa wyróżnia się:

dostępność gleb o dużej przydatności rolniczej (charakteryzujących się odpowiednio wysoka żyznością, czyli zdolnością gleb do  przyswajania składników mineralnych oraz urodzajnością, czyli produktywnością gleb, związaną z wielkością plonów)

odpowiednie ukształtowanie powierzchni terenu i położenie względem poziomu morza (odpowiednia morfologia i nieduże nachylenie terenu, ekspozycja stoków względem Słońca, wysokość bezwzględna nad poziomem morza)

sprzyjające warunki klimatyczne i meteorologiczne (odpowiednia temperatura powietrza, dostateczne nasłonecznienie, występowanie odpowiednio wysokich opadów atmosferycznych rozłożonych w trakcie trwania okresu wegetacyjnego, dostatecznie długi okres wegetacyjny, niska częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych mogących powodować szkody)

 

Funkcje, które pełni rolnictwo to:

- ekonomiczno-żywieniowa (związana z wytwarzaniem produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, żywności ekologicznej, agroturystyką)

- społeczna (związana ze sposobem i stylem życia, kulturą ludową, tworzeniem miejsc pracy)

- przestrzenno-krajobrazowa (związana z krajobrazem wiejskim, rolniczym użytkowaniem gruntów)

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: