Oda do młodości - opracowanie (geneza, sytuacja liryczna, motywy)

Geneza „Ody do młodości”

„Oda do młodości” powstała w roku 1820, gdy Adam Mickiewicz działał już w środowisku filomackim. Podejmując tematyką wyczerpania się oświeceniowego porządku świata i podkreślając siłę młodego pokolenia, jego witalność i świeżość, wiersz stanowi zapowiedź przełomu romantycznego, jest wierszem programowym nowej epoki. Ze względu na sytuację polityczną nie ukazał się on oficjalnie, ale krążył w odpisach. Uznawany był za poetycką zachętę do podjęcia działań w walce o niepodległość ojczyzny. Po raz pierwszy odę wydrukowano w 1827 roku, bez wiedzy Mickiewicza.

Sytuacja liryczna w „Odzie do młodości”

Podmiot liryczny wygłasza w wierszu monolog. W pierwszej części utworu adresatami są zamiennie młodość (liczne apostrofy do młodości) oraz pojedynczy odbiorca (czwarta strofa). W części wiersza adresat staje się zbiorowy – „Młodzi przyjaciele”.

Podmiot liryczny różni się wyraźnie swoim spojrzeniem na świat od adresatów tekstu – patrzy on na rzeczywistość w sposób szerszy, dostrzega więcej, na ludzkość i świat zdaje się patrzyć z góry, z uprzywilejowanej pozycji; jest jakby wyniesiony ponad wszystko to, co opisuje.

Podmiot liryczny stara się namówić przyjaciół, aby przyjęli jego sposób patrzenia na rzeczywistość i wcielili w życie wyznawane przez niego idee.

Motywy w „Odzie do młodości”

Motyw młodości

Młodość to motyw przewodni wiersza Mickiewicza – ukazana została ona utworze jako wartość napędzajaca wszelkie kreatywne działania, zmierzające do stworzenia nowej rzeczywistości, opartej na nowych ideałach. To ona daje siłę, zapał i determinuje młodych do podejmowania walki z ustalonym porządkiem „obszaru gnuśności”, w jakim żyją i który propagują starzy

Młodość dodaje skrzydeł, wynosi ponad przeciętność i ułatwia jasne widzenie – młodzi są kimś wyjątkowym, przedstawicielami nowej epoki, ludźmi z szerszymi – od przedstawicieli racjonalnego, pełnego twardych zasad oświecenia – horyzontami.

Motyw konfliktu pokoleniowego

Konflikt pokoleniowy nakreślony został przez Mickiewicza bardzo wyraźnie. „Starzy” reprezentują materializm i oświeceniowe idee, natomiast młodzi są zwolennikami nowych, romantycznych pomysłów, dawny porządek uznając za ograniczający, gnuśny i egoistyczny. Sami są idealistami. Uważają, że zwyciężą swoim zapałem, młodością oraz wspólnym działaniem.

Motyw artysty

W utworze pojawia się motyw poety-ptaka, który wznosi się ponad świat i ludzi, co symbolizuje jego otwartość, kreatywność, twórczy potencjał. Poeta w romantyzmie znajdować będzie na uprzywilejowanej pozycji nie tylko jako „rządca” ludzkich dusz, ale też jako jednostka niezwykła, której udało się wyzwolić z ograniczeń społecznych i kulturowych.

Polecamy również:

 • Oda do młodości - streszczenie

  Wiersz Adama Mickiewicza stanowi entuzjastyczną pochwałę młodości. Więcej »

 • Oda do młodości - cechy klasyczne i romantyczne w wierszu

  „Oda do młodości” to młodzieńczy utwór Adama Mickiewicza, powstały w 1820 r., a więc w czasach przynależności poety do Towarzystwa Filomatów i Filaretów. W środowisku wileńskim nie przyjęto tego utworu z entuzjazmem, ponieważ zawierał on nieznany wówczas, romantyczny ton.... Więcej »

 • Oda do młodości jako manifest romantyczny

  „Oda do młodości” Adama Mickiewicza jest manifestem pokoleniowym, a więc charakterystycznym dla określonego pokolenia literackiego, połączonego wspólnymi ideami, filozofią i przeżyciami. Pomimo wyraźnej obecności w utworze idei oświeceniowych, mamy tu do czynienia bardziej z manifestem pokolenia... Więcej »

 • Oda do młodości - treść wiersza

   Bez serc, bez ducha — to szkieletów ludy.Młodości! podaj mi skrzydła!Niech nad martwym wzlecę światemW rajską dziedzinę ułudy,Kędy zapał tworzy cudy,Nowości potrząsa kwiatemI obleka nadzieję w złote malowidła!... Niechaj, kogo wiek zamroczy,Chyląc ku ziemi poradlone czoło,Takie widzi... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 4 =
Kleofas Mordoklej
2022-02-07 18:57:17
Dzięki za pomoc.
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42