Rozpoznaj pewien pierwiastek po jego opisie

Zapoznaj się z opisem odmiany alotropowej pewnego pierwiastka i zapisz jego wzór chemiczny:

Jego masa cząsteczkowa wynosi 48u. Powstaje w górnych warstwach atmosfery pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, lub w wyniku wyładowań elektrycznych. Jest niepalnym gazem o silnych właściwościach utleniających. Naturalnie gromadzi się w stratosferze, gdzie pełni funkcję ochronną przed promieniowaniem UV. W górnych partiach atmosfery gaz ten wchodzi w reakcję z siarkowodorem, który jest odpowiedzialny między innymi za kwaśne deszcze.

Zapisz równanie tej reakcji.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 17:28

Powyższy opis dotyczy odmiany alotropowej tlenu (O).

Równanie reakcji ozonu z siarkowodorem:

H2S + O3 → SO2 + H2O

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza