Zbilansuj reakcję redoks dla etenu

Uzgodnij poniższą reakcję redoks. Wskaż utleniacz i reduktor. Określ stopnień utlenienia węgla w cząsteczce etenu i glikolu etylenowego.


CH2CH2 + KMnO4 + H2SO4 + H2O → C2H6O2 + MnSO4 + K2SO4


Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
31.01.2020 22:42

1.1.   Zapisanie reakcji połówkowych dla utleniacza i reduktora. W tym przykładzie utleniaczem jest jon KMnO4 a reduktorem eten

CH2CH2→ C2H6O2

 KMnO4→ MnSO4

1.2.   Uzgodnienie ilości atomów metali oraz niemetali, poza tlenem i wodorem, w obu równaniach

C2H4 → C2H6O2

2KMnO4 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + K2SO4

1.3.    Zbilansowanie reakcji połówkowych przez uzgodnienie atomów tlenu, wodoru oraz ładunku całkowitego

C2H4 + 2H2O → C2H6O2 + 2H+ + 2e-|x5

2KMnO4 + 3H2SO4 + 10H+ + 10e- → 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O|x1

1.4.   Uzupełnienie współczynników reakcji redoks poprzez dodanie stronami reakcji połówkowych a następnie uproszczenie równania

KMnO4 + 5CH2CH2 + 3H2SO4 + 2H2O → 5CH2(OH)CH2(OH) + 2MnSO4 + K2SO4  

1.5.   Węgiel w etenie znajduje się na -2 stopniu utlenienia, natomiast w glikolu etylenowym na -1 stopniu utlenienia.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza