Zbilansuj reakcję redoks dla pierwiastkowego fosforu

Uzgodnij poniższą reakcję redoks, określ jaki to typ reakcji i wyjaśnij na czym polega. Wskaż utleniacz i reduktor. Określ stopnień utlenienia fosforu w każdej cząsteczce.

P + OH- + H2O → PH3 + H2PO2

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
31.01.2020 22:44

1.1.   Przedstawiona reakcja jest przykładem reakcji dysproporcjonowania. Polega ona na jednoczesnym utlenieniu i redukcji pierwiastka znajdującego się na pośrednim stopniu utlenienia.

1.2.   Zapisanie reakcji połówkowych dla utleniacza i reduktora. W tym przypadku pierwiastkowy fosfor pełni obie funkcje. Zbilansowanie atomów fosforu po obu stronach równania.

P → H2PO2-

P → PH3

1.3.    Uzgodnienie reakcji połówkowych pod względem ilości atomów tlenu, wodoru oraz całkowitego ładunku

P + 2H2O + 2OH- → H2PO2- + 2H2O + e- |x3

P + 3H2O + 3e- → PH3 + 3OH-|x1

1.4.   Uzupełnienie współczynników reakcji redoks poprzez dodanie stronami reakcji połówkowych a następnie uproszczenie równania

4P + 3OH- + 3H2O → PH3 + 3H2PO2-

1.5.   W tej reakcji pierwiastkowy fosfor posiada 0 stopień utlenienia, jon diwodorofosfinowy znajduje się na +5 stopniu utlenienia, zaś fosforowodórma -3.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza