Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Bilansowanie reakcji redoks

Reakcje redoks to takie procesy chemiczne, w których jedne substancje ulegają utlenianiu, a inne – redukcji. Oznacza to, że zmienia się ich stopień utlenienia. Dla substancji utlenianej – rośnie, a dla redukowanej – maleje. Przykładem może być reakcja nadmanganianu potasu z siarczanem (IV) sodu, opisana poniżej.

W reakcjach utleniania – redukcji (redoks), oprócz uzgodnienia liczby biorących w nich udział atomów, uzgodniona być musi również liczba elektronów przenoszonych w reakcji. Dlatego, aby uzgodnić równanie reakcji redoks, należy najpierw podzielić je na równania składowe, odpowiadające procesom utleniania i redukcji:

KMnO4 + Na2SO3 + H­2SO4→ Na2SO4 + K2SO4 + MnSO4 + H2O (1)

W ten sposób, równanie (1), w którym manganian(VII) potasu ulega redukcji do siarczanu manganu(II), a siarczan (IV) sodu jest utleniany do siarczanu(VI) sodu, możemy podzielić na dwa odpowiednie równania, w których interesujemy się tylko zmianą stopnia utlenienia manganu i siarki

Mn(VII+) + 5e-→ Mn(II+) (2)

S(IV+) → S(VI+) +2e- (3)

Taki zapis oznacza, że atom Mn, aby przejść ze stopnia utlenienia +VII na stopień utlenienia +II, potrzebuje przyłączyć 5 elektronów (równanie 2), natomiast siarka, która w

Zobacz również

 • Stopnie utlenienia

  Stopień utleniemia jest to ładunek elektryczny atomu w związku chemicznym, gdyby ten związek był zbudowany z jonów. W związkach złożonych tylko z dwóch pierwiastków stopień utlenienia jest równy liczbie elektronów oddanych lub przyjętych. Stopień utlenienia oznacza się rzymską liczbą poprzedzoną zna...

  Więcej
 • Szereg napięciowy metali

  Ułożenie metali według wzrastającej wartości potencjału redoks pozwala na stworzenie szeregu napięciowego metali. Metale położone na szczycie szeregu, takie jak lit, sód, czy potas mają silną tendencję do oddawania elektronów i w efekcie łatwo tworzą jony dodatnie (świadczy o tym duża ujemna wartość potencjału reduk...

  Więcej
 • Otrzymywanie wodoru, tlenu i innych pierwiastków

  Czysty wodór i tlen można łatwo otrzymać na drodze elektrolitycznego rozkładu wody. Czyste gazy wydzielają się wtedy na odpowiednich elektrodach – wodór na katodzie, na anodzie – tlen, zgodnie z równaniami cząstkowymi (1) – dla wodoru i (2) dla tlenu.

  Więcej
 • Zastosowanie elektrolizy

  Proces elektrolizy znajduje wiele różnorodnych zastosowań, zarówno w przemyśle, jak i w laboratorium. Przemysłowe zastosowania elektrolizy to przede wszystkim otrzymywanie metali szlachetnych, szczególnie miedzi, o wysokiej czystości.

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
KKKK
MISTRZ • 2020-04-03 14:45:57
d
d • 2020-04-03 13:15:01
n
bn • 2020-04-03 12:55:19
super
xxgosiaxx123456 • 2020-04-03 11:05:11
Prawie jakbym widział to, czego nie uczyłem się w szkole średniej, a być może to jes...
Aleksander • 2020-04-03 10:40:04