Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Związki nieorganiczne – definicja, budowa

Związki nieorganiczne, to takie związki chemiczne, które w swojej strukturze nie zawierają węgla w postaci innej niż jony cyjankowe (-CN), izocyjankowe, tiocyjankowe, cyjanianowe, tiocyjanianowe, węglanowe i wodorowęglanowe (CO32- i HCO3-), tlenki węgla (CO i CO2) i węgliki (np. karbid – węglik wapnia, CaC2). Dawne klasyfikacje do związków nieorganicznych zaliczały substancje pochodzące ze świata nieożywionego, np. minerały, metale, przeciwieństwie do związków organicznych, które wiązano ze światem ożywionym, jako elementy budulcowe materii organicznej – roślin, zwierząt i ciała ludzkiego.

Budowa

Wśród podstawowych klas związków nieorganicznych można wymienić: tlenki metali i niemetali, wodorotlenki, kwasy tlenowe i beztlenowe, wodorki oraz sole. Tlenki to połączenia innych pierwiastków z tlenem, można je opisać ogólnym wzorem ExOy, gdzie wartości x i y zależą od rodzaju pierwiastka tworzącego tlenek i stopnia utlenienia, na jakim się znajduje. Istnieją również tlenki niestechiometryczne, dla których x i y przyjmują ułamkowe wartości, które mogą zależeć od sposobu otrzymania tlenku oraz warunków zewnętrznych (np. tlenki żelaza(II), tlenki wolframu). Wodorotlenki są połączeniami pierwiastka

Zobacz również

 • Nazewnictwo związków nieorganicznych

  Istnieje szereg systemów nazewnictwa związków nieorganicznych. Oprócz systematycznej nomenklatury wprowadzonej przez Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC, ang. International Union of Pure and Applied Chemistry), funkcjonują również inne systemy oraz nazwy zwyczajowe.

  Więcej
 • Wzory Lewisa

  Wzory Lewisa to rodzaj wzorów strukturalnych, w których pojedyncze elektrony walencyjne zapisywane są jako kropki, natomiast pary elektronowe, które tworzą wiązania chemiczne – jako kreski. Wzory Lewisa podobne są do wzorów kropkowych, w których wszystkie elektrony oznaczone są za pomocą kropek lub wzo...

  Więcej
 • Rezonans chemiczny (mezomeria) – definicja, właściwości, przykłady

  Pojęcie mezomerii wprowadził C. K Ingold. Istnieje wiele cząsteczek, których nie da się zapisać przy pomocy jednego wzoru strukturalnego. Mezomeria jest to kilka struktur tego samego związku.

  Więcej
 • Ładunek formalny

  Kiedy atomy w związkach chemicznych tworzą wiązania nieodpowiadające ich "standardowej" wartościowości można wesprzeć się pojęciem ładunku formalnego. Ładunek formalny odpowiada ładunkowi jaki pozostałby na atomie, gdyby wszystkie wiązania kowalencyjne uległy zerwaniu, natomiast elektrony tworzące wiązania zostały podzielone r&o...

  Więcej
 • Kształty cząsteczek

  Okreslenie ksztaltu cząsteczki wymaga znajomości zasad powstawania orbitali molekularnych oraz ułożenia orbitali atomowych. Pozwala to przewidzieć wartość kątów w tworzonych wiązaniach. Jedną z metod przewidywania kształtu cząsteczki jest metoda VSEPR (metoda ta została opisana w osobnym temacie), równie powszechnie stoso...

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
.
Maciuś09 • 2020-03-29 09:03:22
xyz
olciax • 2020-03-28 18:44:47
fajnie fajnie
twoja mama • 2020-03-28 12:53:19
r
r • 2020-03-28 11:19:26
@Bsart tak to kopia
dskfdsl • 2020-03-29 09:05:21