Entropia – definicja, zadania

Entropia- definicja

Entropia posrednio charakteryzuje strukturę układu ponieważ jest stopniem jego nieuporządkowania.

W temperaturze zera bezwzglednego ciała krystaliczne mają zerową entropie oznacza to, że są najbardziej uporzadkowane w miarę wzrostu temperatury rośnie entropia poniważ struktura krysztalu ulega zaburzeniu. Przemiany fazowe takie jak, topnienie czy parowanie powodują skokowy wzrost entropii.

Definicja ilościowa entropii:

 \Delta S= \frac{Q}{T}

gdzie:

ΔS- zmiana entropii

Q-ciepło wymienione przez uklad z otoczeniem

T- temperatura przemiany

W procesach odwracalnych Q=T·ΔS, w procesach nieodwracalnych ciepło wymienione z otoczeniem jest mniejsze niż iloczyn entropi i temperatury Q<T·ΔS.

Czynnik entropowy decyduje czy reakcja może zachodzić samorzutnie.

Entalpia swobodna to kolejna funkcja określająca prawdopodobieństwo przebiegu określonej przemiany.

W procesie samorzutnym entropia (S) układu, czyli jego nieuporządkowanie rośnie, natomiast suma energii wewnetrznych układu i iloczyn ciśnienia i objetości czyli entalpia (H) maleje.

G=H-TS

gzdie:

G-potencjał termodynamiczny,entalpia swbodna

H-entalpia

T-temperatura

S-entropia

ΔG=ΔH-TΔS- określa możliwość zajścia przemiany, jeśli ΔG jest mniejsze od zera proces zachodzi samorzutnie dla ΔG=0 ustala się stan równowagi, natomiast przy ΔG wiekszym od zera mamy do czynienia z procesem niemożliwym do zajścia w danych wrunkach.

Entropia- zadanie

Analizując entropie i ciepło tworzenia określ prawdopowdobieństwo samorzutnego zajścia reakcji tworzenia HF

 S^o_{HF}=173 kJ/mol·K

\Delta H^o_{HF=-92,3 kJ/mol

 Aby poprawnie określić możliwość samorzutnego zajścia reakcji należy pamiętać, że samorzutne procesy w przyrodzie charakteryzują się wzrostem entropi ( S^o_{HF}=173 kJ/mol·K- dodatnie) oraz obniżeniem energii układu (\Delta H^o_{HF=-92,3 kJ/mol- ujemne) ponieważ entropia wzrasta a ciepło tworzenia jest ujemne proces może zachodzić samorzutnie.

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
Uważam że Rząd Pis dąży do stworzenia takiego modelu Państwa Polskiego .
adam • 2020-12-04 18:12:49
xd
księżniczkaxd • 2020-12-04 17:59:34
.
. • 2020-12-04 14:42:13
xd
xddd • 2020-12-04 10:14:31
frrgh
sadsd • 2020-12-04 09:25:33