Czym jest skład izotopowy pierwiastków?

Pierwiastki występujące w przyrodzie są mieszaninami izotopów. Oznacza to, że w dowolnym zbiorze atomów jednego pierwiastka (lub związków, jakie on buduje) występują takie atomy, które różnią się między sobą liczbą neutronów. Masy atomowe umieszczone w układzie okresowym pod symbolem każdego pierwiastka są średnimi masami wszystkich izotopów, a podane liczby masowe i atomowe dotyczą izotopu, którego udział w składzie jest największy. Co ważne, wkład procentowy każdego z izotopów w masie pierwiastka jest stały.

Średnia masa atomowa jest obliczana za pomocą średniej ważonej:

gdzie M1, M2, Mn to masy poszczególnych izotopów, a p1%, p2%, pn% to ich zawartości procentowe w składzie pierwiastka.

Polecamy również:

 • Czym jest liczba atomowa?

  Liczba atomowa jest jedną z dwóch liczb potrzebnych do opisania jądra atomowego. Zapisywana jako Z, oznacza liczbę protonów w jądrze, która jest charakterystyczna dla każdego pierwiastka chemicznego i jest równa liczbie elektronów w jego obojętnym atomie. Więcej »

 • Czym jest liczba masowa?

  Liczba masowa jest jedną z dwóch liczb potrzebnych do opisania jądra atomowego. Zapisywana jako A, określa sumę protonów i neutronów, czyli liczbę nukleonów wchodzących w skład jądra atomowego danego izotopu pierwiastka.  Więcej »

 • Masa atomowa - definicja, wzór

  Masa każdego atomu jest bardzo, wręcz niewyobrażalnie mała, dlatego do jej określenia należy stosować jednostkę masy atomowej: u (ang. unit), co niweluje problem niewygodnego zapisu bardzo małych liczb. Jednostka masy atomowej odpowiada 1/12 masy izotopu węgla 12C Więcej »

 • Masa cząsteczkowa - definicja

  Masa cząsteczkowa jest sumą mas atomowych pierwiastków chemicznych, które tworzą dany związek, obliczona przy zwróceniu uwagi na liczbę atomów poszczególnych pierwiastków. Więcej »

 • Masa molowa - definicja

  Masa molowa jest masą 1 mola danego pierwiastka lub związku chemicznego. Jej jednostką jest g/mol. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
Dziękuję ????
• 2024-05-27 05:14:55
y
• 2024-05-26 09:41:20
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16