Czym jest skład izotopowy pierwiastków?

Pierwiastki występujące w przyrodzie są mieszaninami izotopów. Oznacza to, że w dowolnym zbiorze atomów jednego pierwiastka (lub związków, jakie on buduje) występują takie atomy, które różnią się między sobą liczbą neutronów. Masy atomowe umieszczone w układzie okresowym pod symbolem każdego pierwiastka są średnimi masami wszystkich izotopów, a podane liczby masowe i atomowe dotyczą izotopu, którego udział w składzie jest największy. Co ważne, wkład procentowy każdego z izotopów w masie pierwiastka jest stały.

Średnia masa atomowa jest obliczana za pomocą średniej ważonej:

gdzie M1, M2, Mn to masy poszczególnych izotopów, a p1%, p2%, pn% to ich zawartości procentowe w składzie pierwiastka.

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
SUPER DZIĘKI BARDZO
PO PROSTU KULFON • 2020-11-29 18:49:53
dzięki
twój stary • 2020-11-28 14:23:27
super
andrzej • 2020-11-28 13:21:14
dzięki !! przydało się
kocik • 2020-11-27 19:23:33
slabe
siema • 2020-11-27 18:59:31