Wiązanie wielokrotne – chemia

Wiązanie wielokrotne to wiązanie w którym oprócz wiązanie σ występuje jedno lub więcej wiązań π. Wiązania wielokrotne występują np. w wielu kwasach tlenowych oraz w dużej liczbie związków organicznych.

Wiązanie π powstaje wskutek bocznego nakładania orbitali atomowych (ze względu na budowę sferyczną w wyniku bocznego nakładania orbitalu s nigdy nie powstanie wiązanie π). Orbital molekularny powstający w wyniku utworzenia wiązania typu π zawiera płaszczyznę węzłowa (płaszczyzna węzłowa to taka płaszczyzna, która zawiera oś cząsteczki z jądrami atomowymi i wykazuje brak gęstości elektronowej)

Na rysunku 1. Przedstawiono schemat powstawania wiązania π z orbitali pz.

Rys 1. Przykład konturu orbitalu molekularnego- powierzchnia ograniczająca przestrzeń, w której prawdopodobieństwo napotkania elektronu wynosi 0,9.  

 

Rozważając wiązania wielokrotne należy pamiętać, że jakkolwiek wiązanie podwójne  jest silniejsze od wiązania pojedynczego, to aby rozerwać wiązanie pi  potrzeba niższej energii niż do rozerwania wiązania sigma. Jest to ważna informacja w kontekście reaktywności cząsteczek. Alkeny i alkiny (jedno i dwa wiązania pi) będą bardziej reaktywne niż np. alkany.

Istnieje jeszcze jeden rodzaj wiązań pi które występują w związkach aromatycznych. Rząd takiego wiąznia jest niecalkowity (1,5) i formalnie można je rozumieć jako pare wiązania pojedynczego i podwójnego. Pomimo posiadania wiązań pi związki aromatyczne są wyjątkowo trwale wynika to z delokalizacji elektronów. Najprostszym związkiem aromatycznym jest benzen (Rys.2), zawiera on orbital zdelokalizowany  pi w którym znajduje się 6 elektronów, elektrony te mogą zmieniać swoje polozenie między atomami węgla (delokalizacja).

Rys. 2 Delokalizacja elektronów w benzenie (umowna rezonansowa struktura Kekulego i struktura z oznaczoną okręgiem delokalizacją)

 

Polecamy również:

  • Wiązanie pojedyncze – chemia

    Lewis i Kossel wprowadzili pojęcie wiązania kowalencyjnego oraz pojęcie wiązania jonowego. Jakkolwiek w przyrodzie wiązania o chrakterze w 100% jonowym nie wystepują, to rozróznienie tych dwóch typów wiązań jest uwazane za słuszne i obecnie jest wciąż stosowane do opisu rzeczywistości. Poglady... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42