Zasady termodynamiki – definicje, wzory, zadania

Zasady temodynamiki- definicje, wzory

Pojęcia podstawowe:

układ- część przyrody brana pod uwagę w rozwarzaniu procesu

otoczenie- wszystko znajdujące się poza układem

układ zamkniety- układ w którym nie zachodzi przepływ masy z otoczeniem

układ otwarty- układ w którym  zachodzi przepływ masy z otoczeniem

układ izolowany- układ w którym  nie zachodzi przepływ masy ani energii z otoczeniem

układ nieizolowany- układ w którym  zachodzi przepływ masy, bądź energii z otoczeniem, albo masy i energii równocześnie

układ adiabatyczny- układ który nie wymienia z otoczeniem ani masy ani ciepła wymienia natomiast energie np. na sposób pracy

Pierwsza zasada termodynamiki (zasada zachownia energii) mówi, że energia ukladu izolowanego jest stała bez wzgledu na zachodzace w niej przemiany fizyczne czy chemiczne. Całkowitą energie układu nazywa się energią wewnętrzną układu i oznacza jako U. Nie sposób wyznaczyć energie wewnętrzną układu dlatego w zagadnieniach termodynamicznych stosuje się ΔU czyli zmainę energii układu.

Wzory:

Dla układów izolowanych: U=const. \Delta U=0

Dla układów zamkniętych, nieizolowanych:  \Delta U=Q+W

gdzie:

Q-energia wymieniona między układem a otoczeniem na sposób ciepła,

W- energia wyminiona z układem na sposób pracy

 

Druga zasada termodynamiki  wszystkie zjawiska zachodzące samorzutnie w przyrodzie pozostają zjawiskami nieodwracalnymi. W celu opisania procesów samorzutnych wprowadzono S- entropie ukladu. Entropia to miara nieuporzadkowania układu i zgodnie z drugą zasadą termodynamiki do samorzutnych procesów należą takie, w których entropia układu wzrasta.

Zasady termodynamiki- zadanie

Zapisz rówanie termochemiczne powstawania wody z produktów gazowych wiedząc, że ciepło tworzenia wody wynosi -286 kJ/mol

2H _{2} + O _{2}    \rightarrow  2H _{2} O + 286 \frac{kJ}{mol}

Rozwiązanie: Jesli ciepło tworzenia jest ujemne to znaczy że układ traci w wyniku reakcji energie, czyli zapisujemy efekt cieplny reakcji po prawej stronie równania ze znakiem +.

 

 

 

Polecamy również:

  • Jak brzmi prawo Lavoisiera-Laplace’a?

    Prawo Lavoisiera-Laplace’a mówi, że entalpia (efekt cieplny) danej reakcji jest równy co do wartości efektowi cieplnemu reakcji odwrotnej, ma jedynie przeciwny znak.  Więcej »

  • Czym jest standardowa molowa entalpia tworzenia i spalania?

    Standardowa molowa entalpia tworzenia (ΔHotw) to zmiana entalpii, która towarzyszy syntezie jednego mola związku chemicznego z substancji prostych (pierwiastków) w warunkach standardowych. Standardowe molowe entalpie tworzenia pierwiastków są równe 0. Standardowa molowa entalpia... Więcej »

  • Czym różnią się warunki standardowe od normalnych?

    Pod pojęciem warunków przebiegu reakcji rozumie się najczęściej warunki ciśnieniowo-termiczne. Znajomość różnicy pomiędzy warunkami standardowymi a normalnymi jest szczególnie istotna podczas omawiania zagadnień termochemicznych, ponieważ warunki, w jakich dana reakcja przebiega, wpływają na... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
tak
\bartuniko • 2021-10-27 16:05:35
ok
proboszcz oskor • 2021-10-27 12:57:22
git
Głupi jasio • 2021-10-26 23:37:32
a jeśli liczba protonów=60 a liczba neutronów=100 to będzie nad??
xd • 2021-10-26 17:52:41
super tekst
mojnickt • 2021-10-26 17:35:48