Chemia przemysłowa – definicja, podział

Chemia przemysłowa- definicja

Chemia przemysłowa to dziedzina chemii zajmująca się otrzymywaniem i przerabianiem substancji chemicznych na skalę masową (od tysięcy kilogramów to milionów ton substancji rocznie). Chemia przemysłowa to dziedzina łącząca nauki chemiczne z naukami technicznymi, ponieważ oprócz zagadnień czysto chemicznych, zajmuje się ona zagadnieniami praktycznymi, technicznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi, związanymi z prowadzeniem procesów chemicznych w skali przemysłowej.

Dziedziny nauki związane z chemią przemysłową to technologia chemiczna oraz inżynieria chemiczna i procesowa. Technologia chemiczna skupia się na projektowaniu i optymalizacji procesów chemicznych (badanych jako ciągi poszczególnych reakcji chemicznych) w skali przemysłowej, natomiast inżynieria chemiczna i procesowa zajmują się projektowaniem i budową instalacji przemysłowych, w których prowadzone są procesy technologiczne.

Chemia przemysłowa- podział

Chemia przemysłowa jest ściśle powiązana z przemysłem chemicznym, który można podzielić na szereg gałęzi, pod względem rodzaju i wielkości produkcji:

1)      Wielka chemia – produkcja prostych i tanich związków chemicznych, które są wykorzystywane przez szereg dalszych gałęzi przemysłu. Skale produkcji liczone są w tysiącach lub milionach ton.

 1. petrochemia – przetwórstwo ropy naftowej, produkcja paliw (benzyny, oleju napędowego, opałowego oraz innych produktów ropopochodnych
 2. Przemysł nawozów sztucznych – produkcja nawozów sztucznych, np. azotanu amonu, mocznika, nawozów fosforanowych
 3. Przemysł kwasu siarkowego – produkcja kwasu siarkowego
 4. Przemysł włókien sztucznych – produkcja włókien sztucznych będących surowcem m. in. dla przemysłu tekstylnego
 5. Przemysł sodowy – produkcja soli kamiennej, wodorotlenku sodu i sody oczyszczonej

2)      Chemia niskotonażowa – produkty drogie, specjalistyczne, otrzymywane na mniejszą skalę

 1. Przemysł farmaceutyczny – produkcja leków
 2. Przemysł kosmetyczny – produkcja kosmetyków
 3. Przemysł środków pomocniczych – np. katalizatory dla przemysłu wielkotonażowego, różnego rodzaju dodatki specjalistyczne

3)      Przetwórstwo chemiczne – obróbka i przetwarzanie substancji chemicznych w gotowe produkty lub zaawansowane półprodukty

 1. Przemysł gumowy
 2. Przemysł farb i lakierów
 3. Przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych

 

Przemysł chemiczny jest gałęzią przemysłu, która pochłania bardzo duże ilości surowców oraz energii, a także jest źródłem znacznego zagrożenia dla środowiska naturalnego poprzez produkcję odpadów oraz emisję różnego rodzaju substancji do środowiska. Pochłania on również duże ilości kapitału, lecz z drugiej strony – generuje surowce i półprodukty których dostępność jest niezbędna dla rozwoju całej gospodarki. Dlatego, oprócz otrzymywania tych substancji chemicznych, głównymi zadaniami chemii przemysłowej są:

1)      Produkcja chemikaliów na skalę masową, w ciągłych procesach technologicznych

2)      Efektywne wykorzystanie dostępnych surowców naturalnych (np. ropa, gaz, minerały, rudy metali)

3)      Minimalizacja energii koniecznej do przeprowadzenia procesu

4)      Zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych powstających przy produkcji

5)      Dbanie o bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego

6)      Minimalizacja kosztów produkcji

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 3 =
Tomek
2015-10-17 10:09:50
Według mnie autor opisuje przemysł chemiczny, a nie chemię przemysłową. Jest to być może sformułowanie żargonowe, ale funkcjonujące w obiegu. Za chemię przemysłową lub techniczną uważa się wszelkie środki chemiczne stosowane w przemyśle. Są to środki do czyszczenia, wytrawiania, do uzupełniania ubytków, środki zmniejszające tarcie a nie będące smarem lub olejem, środki antykorozyjne, itp. Są to także specyficzne środki stosowane w niektórych gałęziach przemysłu, np. do garbowania skór.
Ostatnio komentowane
puiythf
ioyutfg • 2020-09-26 11:15:48
Thx
filip • 2020-09-25 16:57:45
to dla matematyków, ale powinno być "na co dzień"...
ink • 2020-09-25 08:02:26
Hihi
Ewa • 2020-09-24 19:31:23
.
babeczek • 2020-09-24 14:02:56