Chemia przemysłowa – definicja, podział

Chemia przemysłowa- definicja

Chemia przemysłowa to dziedzina chemii zajmująca się otrzymywaniem i przerabianiem substancji chemicznych na skalę masową (od tysięcy kilogramów to milionów ton substancji rocznie). Chemia przemysłowa to dziedzina łącząca nauki chemiczne z naukami technicznymi, ponieważ oprócz zagadnień czysto chemicznych, zajmuje się ona zagadnieniami praktycznymi, technicznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi, związanymi z prowadzeniem procesów chemicznych w skali przemysłowej.

Dziedziny nauki związane z chemią przemysłową to technologia chemiczna oraz inżynieria chemiczna i procesowa. Technologia chemiczna skupia się na projektowaniu i optymalizacji procesów chemicznych (badanych jako ciągi poszczególnych reakcji chemicznych) w skali przemysłowej, natomiast inżynieria chemiczna i procesowa zajmują się projektowaniem i budową instalacji przemysłowych, w których prowadzone są procesy technologiczne.

Chemia przemysłowa- podział

Chemia przemysłowa jest ściśle powiązana z przemysłem chemicznym, który można podzielić na szereg gałęzi, pod względem rodzaju i wielkości produkcji:

1)      Wielka chemia – produkcja prostych i tanich związków chemicznych, które są wykorzystywane przez szereg dalszych gałęzi przemysłu. Skale produkcji liczone są w tysiącach lub milionach ton.

 1. petrochemia – przetwórstwo ropy naftowej, produkcja paliw (benzyny, oleju napędowego, opałowego oraz innych produktów ropopochodnych
 2. Przemysł nawozów sztucznych – produkcja nawozów sztucznych, np. azotanu amonu, mocznika, nawozów fosforanowych
 3. Przemysł kwasu siarkowego – produkcja kwasu siarkowego
 4. Przemysł włókien sztucznych – produkcja włókien sztucznych będących surowcem m. in. dla przemysłu tekstylnego
 5. Przemysł sodowy – produkcja soli kamiennej, wodorotlenku sodu i sody oczyszczonej

2)      Chemia niskotonażowa – produkty drogie, specjalistyczne, otrzymywane na mniejszą skalę

 1. Przemysł farmaceutyczny – produkcja leków
 2. Przemysł kosmetyczny – produkcja kosmetyków
 3. Przemysł środków pomocniczych – np. katalizatory dla przemysłu wielkotonażowego, różnego rodzaju dodatki specjalistyczne

3)      Przetwórstwo chemiczne – obróbka i przetwarzanie substancji chemicznych w gotowe produkty lub zaawansowane półprodukty

 1. Przemysł gumowy
 2. Przemysł farb i lakierów
 3. Przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych

 

Przemysł chemiczny jest gałęzią przemysłu, która pochłania bardzo duże ilości surowców oraz energii, a także jest źródłem znacznego zagrożenia dla środowiska naturalnego poprzez produkcję odpadów oraz emisję różnego rodzaju substancji do środowiska. Pochłania on również duże ilości kapitału, lecz z drugiej strony – generuje surowce i półprodukty których dostępność jest niezbędna dla rozwoju całej gospodarki. Dlatego, oprócz otrzymywania tych substancji chemicznych, głównymi zadaniami chemii przemysłowej są:

1)      Produkcja chemikaliów na skalę masową, w ciągłych procesach technologicznych

2)      Efektywne wykorzystanie dostępnych surowców naturalnych (np. ropa, gaz, minerały, rudy metali)

3)      Minimalizacja energii koniecznej do przeprowadzenia procesu

4)      Zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych powstających przy produkcji

5)      Dbanie o bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego

6)      Minimalizacja kosztów produkcji

Polecamy również:

 • Właściwości stali

  Stal jest stopem żelaza, zawierającym niewielki dodatek węgla (do 2%) oraz inne pierwiastki, takie jak np. mangan, chrom, czy molibden. Dzięki obecności tych dodatków, stal wykazuje znacznie lepsze właściwości fizykochemiczne oraz mechaniczne niż pierwiastkowe żelazo: wyższą wytrzymałość mechaniczna i... Więcej »

 • Stopy metali – definicja, rodzaje, zastosowanie

  Stop to mieszanina lub roztwór stały dwóch lub więcej pierwiastków metalicznych. Stop może być homogenicznym roztworem stałym, mieszaniną oddzielnych faz metalicznych lub związkiem międzymetalicznym bez wyraźnych granic faz, może też zawierać jednocześnie więcej niż jedną z wymienionych form.... Więcej »

 • Nawozy sztuczne – definicja, rodzaje, zastosowanie

  Nawozy sztuczne to substancje chemiczne wykorzystywane do wzbogacania gleby w makroelementy, takie jak azot, fosfor, potas, wapń, magnez i siarkę, a także mikroelementy takie jak bor, chlor, miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk, czy nikiel, które są niezbędne do życia roślin. Intensywna uprawa roślin... Więcej »

 • Barwniki – definicja, rodzaje, zastosowanie

  Barwniki to substancje chemiczne, które zmieniają kolor odbitego lub przechodzącego światław wyniku selektywnej absorpcji wybranej długości fali elektromagnetycznej. Ten fizyczny proces różni się od fluorescencji, fosforescencji czy innych rodzajów luminescencji w trakcie, których... Więcej »

 • Farby i lakiery – charakterystyka, rodzaje

  Farbami nazywamy ciekłe mieszaniny, które po naniesieniu na podłoże cienkiej warstwy konwertowane są na stałe filmy mające na celu nadać powierzchni pożądany kolor, teksturę lub ochronę. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 2 =
Tomek
2015-10-17 10:09:50
Według mnie autor opisuje przemysł chemiczny, a nie chemię przemysłową. Jest to być może sformułowanie żargonowe, ale funkcjonujące w obiegu. Za chemię przemysłową lub techniczną uważa się wszelkie środki chemiczne stosowane w przemyśle. Są to środki do czyszczenia, wytrawiania, do uzupełniania ubytków, środki zmniejszające tarcie a nie będące smarem lub olejem, środki antykorozyjne, itp. Są to także specyficzne środki stosowane w niektórych gałęziach przemysłu, np. do garbowania skór.
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42