Co kryje się pod pojęciem zielonej chemii?

Pojęcie zielonej chemii powstało w duchu dbałości o środowisko i ograniczenia wpływu człowieka na przyrodę. Termin ten został wprowadzony przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych w 1991 r. i miał opisywać działania przemysłu prowadzące do ograniczenia skażenia środowiska. Głównym założeniem zielonej chemii jest takie projektowanie procesów chemicznych, aby zminimalizować użycie i wytwarzanie substancji szkodliwych. Działania zielonej chemii opiera się na dwunastu zasadach:

1. Prewencja - ograniczanie produkcji odpadów, zamiast konieczności ich późniejszej utylizacji.
2. Ekonomia atomowa - maksymalizacja wydajności syntez.
3. Zmniejszenie szkodliwości - minimalizacja wykorzystywania i produkcji substancji niebezpiecznych.
4. Projektowanie bezpieczniejszych substancji - tworzenie substancji chemicznych o mniejszej szkodliwości, przy zachowaniu ich funkcji.
5. Bezpieczniejsze rozpuszczalniki i dodatki - minimalizacja wykorzystywania rozpuszczalników w procesach chemicznych oraz innych substancji pomocniczych.
6. Energooszczędność - jak najwydajniejsze wykorzystywanie energii w procesach chemicznych, przeprowadzanie reakcji (o ile to możliwe) w warunkach otoczenia.
7. Wykorzystywanie surowców odnawialnych.
8. Ograniczanie odpadów – ograniczanie stosowania reagentów, które nie są niezbędne do przeprowadzania reakcji (np. grupy ochronne).
9. Kataliza – preferowanie reakcji katalitycznych.
10. Projektowanie degradacji – produkcja takich substancji, które po okresie użyteczności rozłożą się do związków nieszkodliwych.
11. Kontrola w czasie rzeczywistym – ciągła obserwacja procesów, w których może dojść do wytworzenia substancji szkodliwych.
12. Zapobieganie wypadkom – wybieranie takich reagentów, których przetwarzanie ma minimalną szansę na wystąpienie awarii.

Polecamy również:

 • Właściwości stali

  Stal jest stopem żelaza, zawierającym niewielki dodatek węgla (do 2%) oraz inne pierwiastki, takie jak np. mangan, chrom, czy molibden. Dzięki obecności tych dodatków, stal wykazuje znacznie lepsze właściwości fizykochemiczne oraz mechaniczne niż pierwiastkowe żelazo: wyższą wytrzymałość mechaniczna i... Więcej »

 • Stopy metali – definicja, rodzaje, zastosowanie

  Stop to mieszanina lub roztwór stały dwóch lub więcej pierwiastków metalicznych. Stop może być homogenicznym roztworem stałym, mieszaniną oddzielnych faz metalicznych lub związkiem międzymetalicznym bez wyraźnych granic faz, może też zawierać jednocześnie więcej niż jedną z wymienionych form.... Więcej »

 • Nawozy sztuczne – definicja, rodzaje, zastosowanie

  Nawozy sztuczne to substancje chemiczne wykorzystywane do wzbogacania gleby w makroelementy, takie jak azot, fosfor, potas, wapń, magnez i siarkę, a także mikroelementy takie jak bor, chlor, miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk, czy nikiel, które są niezbędne do życia roślin. Intensywna uprawa roślin... Więcej »

 • Barwniki – definicja, rodzaje, zastosowanie

  Barwniki to substancje chemiczne, które zmieniają kolor odbitego lub przechodzącego światław wyniku selektywnej absorpcji wybranej długości fali elektromagnetycznej. Ten fizyczny proces różni się od fluorescencji, fosforescencji czy innych rodzajów luminescencji w trakcie, których... Więcej »

 • Farby i lakiery – charakterystyka, rodzaje

  Farbami nazywamy ciekłe mieszaniny, które po naniesieniu na podłoże cienkiej warstwy konwertowane są na stałe filmy mające na celu nadać powierzchni pożądany kolor, teksturę lub ochronę. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43