Znani matematycy

Słynni matematycy wywarli kolosalny wpływ na kształt dzisiejszej królowej nauk. Chcesz się dowiedzieć, czego dokonali i jak żyli sławni matematycy? W serwisie eszkola.pl znajdziesz sylwetki najbardziej uznanych naukowców.

Słynni matematycy

Wielcy matematycy to wybitne umysły ścisłe, które poświęciły się studiowaniu matematyki. Naukowcy z tej dziedziny pojawili się już w starożytności i do dzisiaj zapisują swój rozdział w historii nauki.

Wybitni matematycy i ich dokonania zasługują na nasz podziw i uznanie. Przyczynili się bowiem do powstania wielu przydatnych wynalazków. Dzięki temu, co osiągnęli słynni matematycy, możemy też dzisiaj wykonywać zarówno te proste, jak i najbardziej skomplikowane obliczeń.

Sławni matematycy - biografie słynnych matematyków w eszkola.pl

Źródła, jakie pozostawili po sobie wielcy matematycy, dają wgląd w ich życie i naukową działalność. W serwisie eszkola.pl zostały zebrane najbardziej inspirujące biografie wraz z opisem dokonań. Bliżej został tu przedstawiony taki słynny matematyk, jak Archimedes, David Hilbert, Johannes Kepler, Isaac Newton czy Pitagoras.

Słynni matematycy budzą Twoją ciekawość? Przygotowujesz wystąpienie na ich temat? Chcesz zabłysnąć dodatkową wiedzą na lekcji? Odwiedź stronę eszkola.org i sprawdź, czym zadziwiają sławni matematycy. Prezentacja ich losów i dokonań ma formę zwięzłego opisu zawierającego najistotniejsze i najciekawsze informacje.

Polecamy również:

 • Niels Henrik Abel – biografia i dokonania

  Niels Henrik Abel urodził się w 1802 roku w Findo w okolicach Stavanger, na terenie Norwegii. Jego ojciec był teologiem i filozofem oraz pastorem. Ponadto zaś angażował się w polityczną walkę na rzecz niepodległości Norwegii.

 • Archimedes – biografia i dokonania

  Archimedes urodził się około 287 roku p.n.e. w Syrakuzach, w starożytnej Grecji, na terenie dzisiejszych Włoch. Pochodził z rodziny uczonych. Jego ojciec Fidiasz był astronomem. Archimedes uczył się między innymi w szkole Euklidesa w Aleksandrii. Jego...

 • Stefan Banach – biografia i dokonania

  Stefan Banach urodził się w Krakowie w 1892 roku. Pochodził z rodziny góralskiej – jego ojciec, Stefan Greczek, służył w armii austriackiej, a potem pracował jako urzędnik.

 • Thomas Bayes – biografia i dokonania

  Thomas Bayes urodził się w Londynie w 1701 roku. Przyszedł na świat jako syn Joshuy Beyesa i Anny Carpenter. Jego ojciec był jednym z pierwszych w Anglii pastorów wyznania protestanckiego nie-anglikańskiego (tak zwanego nonkonformizmu).

 • Daniel Bernoulli – biografia i dokonania

  Daniel Bernoulli urodził się w 1700 roku w Groningen na terenie dzisiejszej Holandii w  rodzinie o ugruntowanych tradycjach naukowych. Jego ojciec i wuj byli znanymi matematykami.

 • Jakob Bernoulli – biografia i dokonania

  Jakob Bernoulli urodził się w 1654 roku w Bazylei. Był on członkiem słynnego klanu Bernoullich, który szczególnie przysłużył się dla rozwoju matematyki. Rodzina miała korzenie belgijskie.

 • Johann Bernoulli – biografia i dokonania

  Johann Bernoulli urodził się w 1667 roku w Bazylei. Należał do słynnej rodziny szwajcarskich matematyków. Profesją tą zajmowali się jego starszy brat Jakob, a także jego synowie Daniel i Johann.

 • Nicolaus I Bernoulli – biografia i dokonania

  Nicolaus I Bernoulli urodził się w 1687 roku w Bazylei, w Szwajcarii. Należał do słynnej rodziny szwajcarskich matematyków. Był bratankiem Jakoba i Johanna Bernoullich.

 • Brahmagupta – biografia i dokonania

  Brahmagupta był słynnym indyjskim matematykiem i astronomem. Urodził się około 597 roku w Bhinmal w północnych Indiach za panowania dynastii Gurjara.

 • Georg Cantor – biografia i dokonania

  Georg Cantor urodził się w 1845 roku w Petersburgu. Jego ojciec był kupcem. Oboje rodzice mieli uzdolnienia muzyczne. Talent ten odziedziczył również Georg, który grał na skrzypcach.

 • Girolamo Cardano – biografia i dokonania

  Girolamo Cardano (znany w krajach anglojęzycznych jako Jerome Cardan) urodził się w 1501 roku w Pawii we Włoszech. Jego ojciec był prawnikiem; nigdy nie ożenił się z matką Cardano.

 • Augustin Louis Cauchy – biografia i dokonania

  Augustin Louis Cauchy urodził się w 1789 roku w Paryżu. Początkowo uczył się w domu pod kierunkiem swojego ojca, urzędnika państwowego. Potem zaś ukończył Ecole Polytechnique i Ecole Nationale des Ponts et Chaussees.

 • Richard Dedekind – biografia i dokonania

  Richard Dedekind urodził się w 1831 roku w Brunszwiku. Jego ojciec był profesorem na Uniwersytecie w Brunszwiku, zaś matka była córką profesora tej samej uczelni.

 • Edsger Dijkstra – biografia i dokonania

  Edsger Dijkstra urodził się w 1930 roku w Rotterdamie w Holandii. Miał trójkę rodzeństwa. Jego ojciec był nauczycielem chemii w szkole średniej.

 • Euklides z Aleksandrii – biografia i dokonania

  Euklides to jeden z najsłynniejszych matematyków w dziejach świata, twórca podstaw klasycznej geometrii. Urodził się około 365 r. p. n. e. Pobierał nauki w Akademii Platońskiej w Atenach.

 • Leonard Euler – biografia i dokonania

  Leonard Euler urodził się w 1707 roku w Bazylei w Szwajcarii. Pochodził z rodziny protestanckiej, jego ojciec był pastorem. Leonard uczył się pod kierunkiem swojego ojca.

 • Paul Erdos – biografia i dokonania

  Paul Erdos urodził się w 1913 roku w Budapeszcie. Miał korzenie semickie. Był najmłodszym z trojga rodzeństwa. Tylko on jednak doczekał wieku dojrzałego, jego dwie siostry zmarły bowiem w dzieciństwie na szkarlatynę.

 • Pierre de Fermat – biografia i dokonania

  Pierre de Fermat urodził się w 1601 roku w Beaumont-de-Lomagne we Francji. Jego ojciec zajmował się handlem oraz był konsulem miasta. Pierre miał trójkę rodzeństwa.

 • Leonardo Fibonacci – biografia i dokonania

  Leonardo Fibonacci, zwany Leonardem z Pizy, urodził się około 1175 roku w Pizie. Sam często używał imienia Bigollo, które znaczy tyle co: „nic niewart” lub „podróżny”.

 • Joseph Fourier – biografia i dokonania

  Joseph Fourier urodził się w 1768 roku w Auxerre we Francji. Jego ojciec pracował jako krawiec. Joseph był dziewiątym dzieckiem z dwanaściorga rodzeństwa.

 • Evariste Galois – biografia i dokonania

  Evariste Galois urodził się w 1811 roku w Bourg-la-Reine w okolicach Paryża we Francji. Oboje rodzice przyszłego naukowca byli wykształceni i interesowali się wieloma dziedzinami: filozofią, religią, literaturą. Ojciec był burmistrzem Bourg-la-Reine.

 • Carl Friedrich Gauss – biografia i dokonania

  Carl Friedrich Gauss urodził się w 1777 roku w Brunszwiku w ubogiej rodzinie. Jego ojciec pracował jako pomocnik murarski. Od dzieciństwa Gauss przejawiał szczególne uzdolnienia, zwłaszcza do matematyki.

 • Sophie Germain – biografia i dokonania

  Sophie Germain urodziła się w 1776 roku w Paryżu. Pochodziła z rodziny o tradycjach kupieckich. Miała dwie siostry. Już w dzieciństwie zainteresowała się matematyką pod wpływem lektury na temat śmierci Archimedesa.

 • Kurt Godel – biografia i dokonania

  Kurt Godel urodził się w 1906 roku w Brnie na terenie ówczesnych Austro-Węgier. Jego ojciec zajmował się handlem, posiadał własną firmę tekstylną.

 • Jacques Hadamard – biografia i dokonania

  Jacues Hadamard urodził się w 1865 roku w Wersalu. Jego ojciec miał korzenie żydowskie. Był on nauczycielem języków klasycznych, gramatyki i geografii.

 • William Rowan Hamilton – biografia i dokonania

  William Rowan Hamilton urodził się w 1805 roku w Dublinie w Irlandii. Jego ojciec dużo podróżował, prowadząc interesy za granicą. Hamilton był wyjątkowo uzdolniony.

 • David Hilbert – biografia i dokonania

  David Hilbert urodził się w 1862 roku w Królewcu, w ówczesnych Prusach Wschodnich. Pochodził z rodziny inteligenckiej, jego ojciec był sędzią. Przyszły uczony ukończył gimnazjum, a następnie Uniwersytet w Królewcu.

 • Hypatia – biografia i dokonania

  Hypatia urodziła się około 370 roku w Aleksandrii (podaje się również datę 355 r.). Jej ojciec, Teon z Aleksandrii, był matematykiem, astronomem i filozofem. Hypatia kształciła się pod jego kierunkiem, a następnie pomagała mu w pracach filozoficznych.

 • Kartezjusz – biografia i dokonania

  Rene Descartes urodził się w 1596 roku w Turenii na terenie Francji. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Początkowo pobierał nauki u Jezuitów, potem zaś przez krótki czas uczył się w Paryżu, a następnie studiował prawo na Uniwersytecie w Poitiers.

 • Johannes Kepler – biografia i dokonania

  Johannes Kepler urodził się w 1571 roku w Weil der Stadt pod Wirtembergią. Pochodził ze średniozamożnej rodziny. Jego ojciec był handlarzem i prowadził szynk miejski, a potem zaciągnął się do wojska i porzucił rodzinę. Matka zaś była córką...

 • Felix Klein – biografia i dokonania

  Felix Klein urodził się w 1849 roku w Dusseldorfie na terenie dzisiejszych Niemiec. Jego ojciec był sekretarzem szefa rządu. Klein urodził się w czasie powstania antypruskiego.

 • Andriej Kołmogorow – biografia i dokonania

  Andriej Nikołajewicz Kołmogorow urodził się w 1903 roku w Tambov w Rosji. Ojciec matematyka nie uczestniczył w wychowaniu syna, ponieważ opuścił rodzinę. Po rewolucji październikowej kierował Ministerstwem Rolnictwa.

 • Joseph-Louis Lagrange – biografia i dokonania

  Joseph-Louise Lagrange urodził się w 1736 roku w Turynie we Włoszech. Pochodził z zamożnej rodziny urzędnika skarbowego na Sardynii, jednak ojciec utracił swoją pozycję jeszcze kiedy przyszły matematyk był dzieckiem.

 • Henri Léon Lebesgue – biografia i dokonania

  Henri Leon Lebesgue urodził się w 1875 roku w Beauvais we Francji. Jego ojciec był drukarzem i wcześnie zmarł. Matka wychowywała przyszłego uczonego samotnie.

 • Gottfried Leibniz – biografia i dokonania

  Gottfried Leibniz urodził się w 1646 roku w Lipsku. Był synem profesora filozofii. Z kolei matka uczonego pochodziła z rodziny o tradycjach prawniczych. Leibniz stracił ojca w wieku sześciu lat i był wychowywany tylko przez matkę.

 • Edward Lorenz – biografia i dokonania

  Edward Lorenz urodził się w 1917 roku w West Hartford w Stanach Zjednoczonych. Studiował matematykę w Dortmouth College w New Hampshire, gdzie uzyskał tytuł licencjata.

 • Ada Lovelace – biografia i dokonania

  Augusta Ada Byron, hrabina Lovelace, urodziła się w 1815 roku. Była córką słynnego angielskiego poety, lorda George’a Byrona i lady Anabelle Byron. Matematyczka nie znała swojego ojca, ponieważ małżeństwo jej rodziców rozpadło się,...

 • Benoit Mandelbrot – biografia i dokonania

  Benoit Mandelbrot urodził się w 1924 roku w Warszawie. Jego rodzice byli Żydami, którzy wyemigrowali z Litwy. Jego ojciec pochodził z rodziny o silnych tradycjach humanistycznych, ale sam zajmował się handlem i posiadał własny zakład produkcyjny.

 • John Napier – biografia i dokonania

  John Napier (znany również jako Nepair i Neper) urodził się w 1550 roku w Edynburgu w Szkocji. Pochodził z arystokratycznego i bardzo wpływowego rodu. Miał tytuł lorda Merchiston.

 • John Forbes Nash – biografia i dokonania

  John Forbes Nash urodził się w 1928 roku w Wirginii w Stanach Zjednoczonych. Był synem inżyniera elektryki i nauczycielki języków obcych. Matematyk od dzieciństwa miał nadzwyczaj poważną i introwertyczną naturę.

 • John von Neumann – biografia i dokonania

  John von Neumann urodził się w 1903 roku w Budapeszcie na Węgrzech. Kilka razy zmieniał formę swojego imienia w zależności od miejsca pobytu. Miał korzenie semickie.

 • Isaac Newton – biografia i dokonania

  Isaac Newton urodził się w 1643 roku w Woolsthorpe w hrabstwie Lincolnshire. Jego ojciec zmarł jeszcze przed narodzinami syna.

 • Grigorij Perelman – biografia i dokonania

  Grigorij Perelman urodził się w 1966 roku w Leningradzie. Był synem inżyniera i nauczycielki matematyki. Rodzina miała korzenie żydowskie. W dzieciństwie Pereman uczył się nie tylko przedmiotów ścisłych, ale także gry na skrzypcach.

 • Pitagoras – biografia i dokonania

  Pitagoras urodził się około 570 r. p.n.e. w jońskiej kolonii starożytnej Grecji na wyspie Samos. Pobierał nauki między innymi u Talesa z Miletu, jednego z siedmiu greckich mędrców. Kiedy tereny, na których mieszkał Pitagoras zostały najechane...

 • Jules Henri Poincaré – biografia i dokonania

  Jules Henri Poincare urodził się w 1854 roku w Cite Ducale, w okolicach Nancy we Francji. Był synem profesora medycyny Uniwersytetu w Nancy. Cała rodzina była znaną i zasłużoną francuską familią.

 • Charles de la Vallee Poussin – biografia i dokonania

  Charles de la Vallee Poussin urodził się w 1866 roku w Leuven w Belgii. Jego ojciec był profesorem geologii. Przodkowie (pradziadkowie) matematyka należeli zaś do rodziny słynnego francuskiego XVII-wiecznego malarza Nicolasa Poussina.

 • Bernhard Riemann – biografia i dokonania

  Bernhard Riemann urodził się w 1826 roku w Breselenz na terenie dzisiejszych Niemiec w rodzinie luteranów. Jego ojciec był pastorem. Riemann miał pięcioro rodzeństwa. Do dziesiątego roku życia uczył się w domu pod kierunkiem swojego ojca.

 • Bertrand Russell – biografia i dokonania

  Bertrand Russell urodził się w 1872 roku w Ravenscroft w Wielkiej Brytanii. Pochodził ze znanego arystokratycznego rodu, którego przedstawiciele byli zasłużonymi obywatelami Anglii.

 • Wacław Sierpiński – biografia i dokonania

  Wacław Sierpiński urodził się w Warszawie w 1882 roku. Pochodził z rodziny inteligenckiej, jego ojciec był lekarzem. Ukończył Gimnazjum Klasyczne w Warszawie, a następnie studiował na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim.

 • Hugo Steinhaus – biografia i dokonania

  Hugo Steinhaus urodził się w 1887 roku w Jaśle na terenie ówczesnej Galicji należącej do Austro-Węgier (dzisiejsza Polska). Rodzina miała korzenie żydowskie.

Autor:
Komentarze (4)
Wynik działania 3 + 5 =
tomek
2023-12-03 16:27:14
fajne to
maria
2023-12-03 16:25:52
durzo tych matematyków
maria
2023-12-03 16:25:04
również bardzo pomocny
maria
2023-12-03 16:23:35
barzdzo pomocny
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43