Ekonomia

Ekonomia jest jednym z zagadnień wiedzy o społeczeństwie, którą poznajemy podczas nauki w szkole. Dobrze już wtedy poznać jej podstawy. Zdobyta wiedza zaprocentuje bowiem w dorosłym życiu, ułatwiając zrozumienie zjawisk rządzących życiem społecznym.

Co to jest ekonomia?

Ekonomia jest jedną z nauk społecznych, która zajmuje się opisywaniem dystrybucji i konsumpcji dóbr oraz usług. Jej głównym zadaniem jest wyjaśnienie, w jaki sposób jednostki i całe społeczeństwa decydują o wykorzystywaniu dostępnych zasobów.

Współczesna ekonomia obejmuje kilka nurtów i działów, takich jak: makroekonomia, mikroekonomia czy międzynarodowe stosunki gospodarcze. W szkole poznajesz jednak tylko niedużą część tej obszernej wiedzy.

Ekonomia w serwisie eszkola.pl

W serwisie eszkola.pl zostało omówionych kilka najważniejszych zagadnień z podstawy programowej, jakie składają się na dział ekonomia. Są to takie tematy jak: dystrybucja, popyt i podaż, sposoby walki z bezrobociem w III RP czy Grupa G8. Znajdziesz tu zarówno przejrzyste definicje, jak i szersze omówienia wybranych kwestii. Jeśli czeka Cię sprawdzian z ekonomii, materiały z serwisu eszkola.pl pozwolą Ci uporządkować niezbędną wiedzę.

Polecamy również:

 • Dystrybucja - definicja

  Dystrybucja to czynności związane z fizycznym przepływem towarów. Ich celem jest przekazanie towarów od producenta do punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej tak, aby mogły trafić do konsumentów. Dystrybucja musi odbywać się w...

 • Dywersyfikacja - definicja, typy, czynniki

  Dywersyfikacja to jedna  z najważniejszych strategii rozwoju danego przedsiębiorstwa, która polega na rozszerzeniu trefu działania firmy. Zazwyczaj chodzi o rozszerzenie asortymentów produktów, pozyskiwanie nowych...

 • Popyt, podaż, prawo popytu i podaży

  Popyt to ilość towarów, jaką nabywcy są w stanie kupić po określonej cenie w danym miejscu i czasie. Na popyt wpływają dochody nabywców, ceny zamienników, kształtowanie się cen w przyszłości, sytuacja gospodarcza, preferencje...

 • Grupa G8 – najbardziej uprzemysłowione państwa świata

  Grupa G8 to grupa siedmiu najbogatszych i najbardziej uprzemysłowionych państw świata i Rosji, które wywierają decydujący wpływ na światową politykę. Co roku spotykają się na szczytach polityczno-ekonomicznych, na których wyznaczają globalne...

 • Sposoby walki z bezrobociem w III RP

  Bezrobociem nazywamy sytuację, w której podaż siły roboczej jest większa od popytu na nią. Siłą roboczą nazywamy łącznie bezrobotnych i osoby zatrudnione obecne na rynku pracy.

 • Podstawowe systemy ekonomiczne na przestrzeni wieków

  W historii świata, człowiek zbudował wiele systemów ekonomicznych, które stały się podstawami ustrojów gospodarczych państw już od starożytności.

Autor:
Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43