Restrukturyzacja – definicja, charakterystyka, przykłady

Restrukturyzacją nazywa się gwałtowną zamianę struktury gospodarczej kraju lub przedsiębiorstwa mającą zwiększyć ich wydajność lub funkcjonalność. Potocznie jest ona równoważna z transformacją.

Działania restrukturyzacyjne są najczęściej wywołane sytuacją kryzysową. Ich celem jest modernizacja sposobu zarządzania lub struktury zatrudnienia mająca unowocześnić bądź usprawnić produkcję i dostosować działalność przedsiębiorstwa do wymogów otoczenia. Restrukturyzacja to proces naprawczy o charakterze rozwojowym.

Przyczyny

Można wyróżnić dwa główne źródła przyczyn restrukturyzacji:

- zewnętrzne – dotyczące otoczenia organizacji, np. globalny kryzys finansowy, rosnąca konkurencja, zmiany w systemie podatkowym,

- wewnętrzne – dotyczących proces zachodzących w firmie, np. nadmierna dywersyfikacja.

Restrukturyzacja o charakterze zmierza do osiągnięcia określonych celów ekonomicznych. Jest to przebudowa struktury gospodarczej i ekonomicznej w taki sposób, aby jej elementy stały się bardziej wydajne i efektywne.

Przykłady restrukturyzacji 

Przykłady reform restrukturalizacyjnych o charakterze państwowym:

- reforma oświaty z roku 1999,

- reforma służby zdrowia z roku 1999,

- strategia dla przemysłu stoczniowego w Polsce na lata 2007-2010.

Polecamy również:

 • Geneza, pochodzenie, istota państwa

  Państwa nie rodzą się z dnia na dzień, ich powstawanie to długotrwały proces. Jednocześnie trudno czasem jednoznacznie ustalić kiedy możemy mówić już o istnieniu państwa a nie wspólnoty społeczno-politycznej, etnicznej, narodowej. Więcej »

 • Podział i typy państw - WOS

  Typologia państw jest dość problematycznym i skomplikowanym zagadnieniem, istnieje bowiem spór co do kryteriów jakie należy przyjąć w celu prawidłowej kwalifikacji państw. Najczęściej do określenie typu państwa używane jest kryterium dominującej klasy społecznej. Więcej »

 • Formy i modele ustrojowe państwa - definicja, klasyfikacja - WOS

  Formy państwa to całokształt sposobów powoływania władzy jej sprawowania, wzajemne relacje organów władzy oraz metody organizowania życia społeczno-politycznego. Wyróżnia się je ze względu na następujące elementy... Więcej »

 • Systemy polityczne - definicja, cechy, główne elementy systemów politycznych

  Życie polityczne poszczególnych państw rozgrywa się przede wszystkim w określonym systemie politycznym, który jest podstawową kategorią politologiczną. Pojęcie systemu politycznego rodzi pewne spory wśród badaczy, którzy na wiele sposobów postrzegają istotę systemu politycznego.... Więcej »

 • Demokracja - informacje wstępne, geneza demokracji

  Słowo demokracja pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos – władza. Termin „demokracja” prawdopodobnie znalazł się użyciu już w V wieku p.n.e. - zastosował go grecki historyk Herodot. To forma ustroju politycznego, w której obywatele... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23