Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Restrukturyzacja – definicja, charakterystyka, przykłady

Restrukturyzacją nazywa się gwałtowną zamianę struktury gospodarczej kraju lub przedsiębiorstwa mającą zwiększyć ich wydajność lub funkcjonalność. Potocznie jest ona równoważna z transformacją.

Działania restrukturyzacyjne są najczęściej wywołane sytuacją kryzysową. Ich celem jest modernizacja sposobu zarządzania lub struktury zatrudnienia mająca unowocześnić bądź usprawnić produkcję i dostosować działalność przedsiębiorstwa do wymogów otoczenia. Restrukturyzacja to proces naprawczy o charakterze rozwojowym.

Przyczyny

Można wyróżnić dwa główne źródła przyczyn restrukturyzacji:

- zewnętrzne – dotyczące otoczenia organizacji, np. globalny kryzys finansowy, rosnąca konkurencja, zmiany w systemie podatkowym,

- wewnętrzne – dotyczących proces zachodzących w firmie, np. nadmierna dywersyfikacja.

Restrukturyzacja o charakterze zmierza do osiągnięcia określonych celów ekonomicznych. Jest to przebudowa struktury gospodarczej i ekonomicznej w taki sposób, aby jej elementy stały się bardziej wydajne i efektywne.

Przykłady restrukturyzacji 

Przykłady reform restrukturalizacyjnych o charakterze państwowym:

- reforma oświaty z roku 1999,

- reforma służby zdrowia z roku 1999,

- strategia dla przemysłu stoczniowego w Polsce na lata 2007-2010.

Zobacz również

 • Geneza, pochodzenie, istota państwa

  Państwa nie rodzą się z dnia na dzień, ich powstawanie to długotrwały proces. Jednocześnie trudno czasem jednoznacznie ustalić kiedy możemy mówić już o istnieniu państwa a nie wspólnoty społeczno-politycznej, etnicznej, narodowej.

  Więcej
 • Podział i typy państw - WOS

  Typologia państw jest dość problematycznym i skomplikowanym zagadnieniem, istnieje bowiem spór co do kryteriów jakie należy przyjąć w celu prawidłowej kwalifikacji państw. Najczęściej do określenie typu państwa używane jest kryterium dominującej klasy społecznej.

  Więcej
 • Formy i modele ustrojowe państwa - definicja, klasyfikacja - WOS

  Formy państwa to całokształt sposobów powoływania władzy jej sprawowania, wzajemne relacje organów władzy oraz metody organizowania życia społeczno-politycznego. Wyróżnia się je ze względu na następujące elementy...

  Więcej
 • Systemy polityczne - definicja, cechy, główne elementy systemów politycznych

  Życie polityczne poszczególnych państw rozgrywa się przede wszystkim w określonym systemie politycznym, który jest podstawową kategorią politologiczną. Pojęcie systemu politycznego rodzi pewne spory wśród badaczy, którzy na wiele sposobów postrzegają istotę systemu politycznego. Zasadniczo wyróż...

  Więcej
 • Demokracja - informacje wstępne, geneza demokracji

  Słowo demokracja pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos – władza. Termin „demokracja” prawdopodobnie znalazł się użyciu już w V wieku p.n.e. - zastosował go grecki historyk Herodot. To forma ustroju politycznego, w której obywatele (naród) sprawują rz...

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28
Rzym podbity przez barbarzyńców powoli całkowicie zamierał. Styl romański jest uprosz...
Badacz wlotów i upadków cywilizacji • 2020-06-11 21:16:11