Państwo totalitarne - informacje ogólne. Formy państwa totalitarnego

Państwo totalitarne – informacje ogólne

System władzy, w którym państwo całkowicie kontroluje wszelkie sfery życia obywateli. Rządy skupione są w rękach jednostki lub kilku osób, panuje kult wodza. Państwo totalitarne cechuje skrajna centralizacja państwa i wszechmoc jego władz, gwałcąca prawa i wolności obywatelskie, niszcząca wszelkie przejawy demokracji przez pozbawienie społeczeństwa prawa kontroli nad organami władzy, a nawet eliminację poprzez fizyczne unicestwienie, terror i przemoc. W takim modelu rządzenia następuje ujednolicenie wszystkich organizacji, instytucji i grup społecznych, zaś rząd chce kontrolować i wpływać na wszystkie apekty życia społecznego, nawet te osobiste. Władza przedstawiana jest jako wola społeczeństwa, jednakże ono poddawane ciągłej indoktrynacji (wpajaniu przyświecającej idei między innymi za pomocą propagandowych środków), a jego prawa łamane. Podstawą dla rządzących jest ideologia, która ma w takim państwie charakter jedynej, nieomylnej.

Formy państwa totalitarnego

Komunizm – to system społeczno-ekonomiczny, którego podstawą jest ideologia marksizmu-leninizmu. W tym systemie nie istnieje własność prywatna, wszystkie dobra są w posiadaniu wspólnoty. Jego cechy to między innymi: masowy terror wprowadzany za pomocą tajnych służb i rozbudowanego systemu donosicielstwa, rządy monopartii, cenzura, odgórnie narzucona społeczeństwu jedyna słuszna ideologia, wprowadzanie nowomowy.Potocznie komunizmem nazywa się ustrój polityczny w państwach, gdzie władzę mają partie komunistyczne.

Faszyzm - doktryna polityczna głosząca kult państwa i jednostki rządzącej. Ten kierunek polityczny powstał przeciw socjalizmowi i komunizmowi, głosił hasła skrajnie nacjonalistyczne, antydemokratyczne i antyliberalne, zmierzał do stworzenia państwa totalitarnego i monopartyjnego. Ideologia faszystowska opierała się na elitaryzmie i rasizmie. Nad życiem prywatnym i publicznym czuwała tajna policja polityczna, a życie publiczne zostało zmilitaryzowane.

Nazizm – inaczej narodowy socjalizm. Jest traktowany jako niemiecki radykalny wariant faszyzmu lub jako jedna z odmian totalitaryzmu w Europie. Twórcą tej doktryny politycznej był Adolf Hitler, który główne jej zasady wyłożył w książce „Mein Kampf”. Odrzucał demokrację i proponował rządy "zaufania większości", z silnym przywództwem i wyrazistym Wodzem, w którego rękach skupić się miała wola narodu. Cechy nazizmu to między innymi teoria rasowa, podkreślanie wyższości rasy aryjskiej, panujący antysemityzm, tworzenie obozów koncentracyjnych, holocaust – eliminacja Żydów ze świata Nazizm cechuje się również agresywną polityką zagraniczną.

Polecamy również:

  • Cechy państwa totalitarnego - WOS

    Do najbardziej charakterystycznych i najczęściej obserwowalnych cech państw totalitarnych należą: autokratyzm (władza skupiona w rękach jednostki lub grupy)... Więcej »

  • Państwa totalitarne - przykłady - WOS

    Do państw totalitarnych zaliczyć można na przykład: III Rzesza Adolfa Hitlera, Związek Radziecki... Więcej »

  • Totalitaryzm w XX w. - geneza, skutki

    Cierpienia milionów ludzi podczas dwóch wojen światowych, obozy koncentracyjne, zjawisko Holocaustu, planowe eksterminacje ludności na wielką skalę, miliony ofiar zbrodni komunizmu i faszyzmu to skutki totalitaryzmu. Historia pokazuje, że ustrój totalitarny jest wielkim niebezpieczeństwem dla... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 5 =
NIgger 2115
2023-03-02 19:52:56
bo tak
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53