Stopnie wojskowe w Polsce - podział

Już od początku historii wojska żywa była potrzeba jego hierarchizacji i podziału zadań. Na początku taką rolę spełniał ubiór i kolor chorągwi. Jednostki organizacyjne pojawiały się już w pierwszych większych armiach świata starożytnego. Aktualne stopnie wojskowe w Ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej.

W Rzeczpospolitej Polskiej stopnie wojskowe są tytułami żołnierzy i obowiązują dożywotnio. Najniższy stopień to szeregowy, określa on osobę powołaną do czynnej służby po raz pierwszy lub osobę przeniesioną do rezerwy bez odbycia służby. Wyższy stopień można otrzymać w drodze mianowania. Aby być mianowanym (w czasie pokoju) na kolejne stopnie w tym samym korpusie żołnierze muszą spełniać określone warunki: pozytywne wyniki w szkoleniu wojskowym, pozytywna opinia służbowa, odpowiednie zdyscyplinowanie, ukończony wymagany kurs lub szkolenie. Za sprawą degradacji lub utraty polskiego obywatelstwa żołnierz może stracić stopień.

Wojska Lądowe i Specjalne

Podział w Wojskach Lądowych oraz w Wojskach Specjalnych (z zachowaną kolejnością stopni):

1)      Korpus szeregowych:

- szeregowy

- starszy szeregowy

2)      Korpus podoficerów:

- kapral

- starszy kapral

- plutonowy

- sierżant

- starszy sierżant

- młodszy chorąży

- chorąży

- starszy chorąży

- starszy chorąży sztabowy

3)      Korpus oficerów (oficerowie młodsi):

- podporucznik

- porucznik

- kapitan

4)      Korpus oficerów (oficerowie starsi):

- major

- podpułkownik

- pułkownik

5)      Generałowie:

- generał brygady

- generał dywizji

- generał broni

- generał

6)      Marszałek:

- marszałek Polski

Marynarka Wojenna

Stopnie wojskowe w Marynarce Wojennej:

1)      Korpus marynarzy:

- marynarz

- starszy marynarz

2)      Korpus oficerów:

- mat

- starszy mat

- bosmanmat

- bosman

- starszy bosman

- młodszy chorąży marynarki

- chorąży marynarki

- starszy chorąży marynarki

- starszy chorąży sztabowy marynarki

3)      Korpus oficerów (oficerowie młodsi):

- podporucznik marynarki

- porucznik marynarki

- kapitan marynarki

4)      Korpus oficerów (oficerowie starsi):

- komandor podporucznik

- komandor porucznik

- komandor

5)      Admirałowie:

- kontradmirał

- wiceadmirał

- admirał floty

- admirał

Polecamy również:

 • Problemy gospodarcze Polski

  Polska należy do tej kategorii krajów, które z początkiem lad 90. musiały się zmierzyć z ogromnym wyzwaniem – transformacją z systemu centralnie planowanego w kierunku gospodarki wolnorynkowej. Był to proces długotrwały i trudny, którego sukces okupiony był wieloma problemami... Więcej »

 • Polska po 1989 roku - przemiany polityczne i gospodarcze

  Przemiany polityczne drugiej połowy lat 80. XX wieku, których istotnym przejawem były obrady tzw. okrągłego stołu doprowadziły do bardzo wielu zmian w Polsce dotyczących sfery politycznej, gospodarczej i społecznej. Rok 1989 stał się swoistym symbolem, który pozwala na rozdzielanie najnowszej historii... Więcej »

 • Konstytucja RP - geneza, najważniejsze informacje - WOS

  Obecnie obowiązująca Konstytucja RP została uchwalona w dniu 2 kwietnia 1997 r. W związku na wagę Konstytucji jako aktu prawnego, została ona zatwierdzona przez obywateli RP w ogólnopolskim referendum (ponad 52% głosów było za), które odbyło się w dniu 25 maja 1997. Zapisy Konstytucji... Więcej »

 • Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej - WOS

  Ustrój Rzeczpospolitej Polski został opisany w Konstytucji RP – dotyczy to zarówno jego sfery politycznej, jak i gospodarczej. Więcej »

 • Samorząd terytorialny w Polsce - definicja, istota - WOS

  Samorząd terytorialny jest formą organizacji lokalnych społeczności, które działają w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców, realizując zadania publiczne. Istotnym elementem samorządu terytorialnego jest jego wyposażenie w środki materialne, dzięki którym możliwe jest realizowanie przyznanych... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
przydatne
• 2023-03-21 17:24:51
fajne
• 2023-03-21 16:31:50
Jest git
• 2023-03-20 19:38:41
Nie ma grubszymi literami ,,Karolingowie''
• 2023-03-16 18:04:17
dzieki
• 2023-03-11 17:13:45