Mitoza a mejoza

Dokonaj porównania podziałów komórkowych.


 

MITOZA                

                                          

MEJOZA                            

 

 

 

 
Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
26.04.2020 21:41

MITOZA


MEJOZA

Zachodzi w komórkach somatycznych, czyli budujących organizm.

Zachodzi w komórkach macierzystych gamet i zarodników.

Poprzedza go replikacja i wytworzenie kopii DNA.

Poprzedza go replikacja i wytworzenie kopii DNA.

Jest to proces ciągły obejmujący 4 fazy.

Obejmuje dwa etapy: I podział mejotyczny oraz II podział mejotyczny. Każdy z etapów składa się z 4 faz.

W jego wyniku powstają dwie komórki potomne posiadające identyczną liczbę chromosomów jak u komórki rodzicielskiej.

W jego wyniku powstają cztery komórki potomne o zredukowanej o połowę liczbie chromosomów względem komórki rodzicielskiej.

Jest cyklem, ponieważ komórki potomne mogą ulegać kolejnym podziałom.

Nie jest cyklem, ponieważ komórki potomne nie mogą ulegać kolejnym podziałom.

Proces mitozy jest krótki, trwa około godzinę.

Proces mejozy jest dłuższy od mitozy, w zależności od gatunku może trwać od kilkunastu godzin do kilkudziesięciu lat.

Prowadzi do zwiększenia liczby komórek identycznych pod względem genetycznym co umożliwia organizmom wzrost, rozwój, regenerację oraz rozmnażanie bezpłciowe. Prowadzi do przekazywania niezmienionej informacji genetycznej gdyż nie zachodzi crossing-over.

Prowadzi do zróżnicowania genetycznego w obrębie gatunków przez zachodzenie rekombinacji genetycznej. Zapewnia stałą liczbę chromosomów w kolejnych pokoleniach. Służy do wytwarzania gamet.

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza