Zadania domowe na eSzkola.pl Rozwiążemy Twoje zadanie! dodaj zadanie

Najnowsze zadania - WOS

Podkategorie:

Zgłoszone zadania

 • Resocjalizacja

  Dział: 2

  Wybierz jedną z metod i opisz na zaliczenie przedmiotu; pedagogika specjalna, sugerując się poniższymi wskazówkami; 1. Jeśli będę pracowała w instytucji resocjalizacyjnej tu podaj przykład wymarzonej 2. Wówczas zastosuję w swojej pracy wychowawczej tę wybraną metodę wybierz którą 3. Umotywuj swój wybór.

  Odpowiedz Studia 04.05.2022 19:35
 • Społeczeństwo

  Dział: Społeczność lokalna i regionalna

  Czym jest społeczeństwo obywatelskie? Czym różni się stowarzyszenie od fundacji? Czym jest wolontariat?

  Odpowiedz Szkoła Podstawowa 27.04.2022 22:01
 • w jakich państwach panuje ustruj autorytaryzm

  Dział: państwo i demokracja

  w jakich państwach panuje ustrój autorytaryzm

  Odpowiedz Szkoła Podstawowa 17.03.2022 08:29
 • oceńjakie są wspołczesne zagrożenia dla demokracji

  Dział: wos

  oceń współczesne zagrożenia dla demokracji

  Odpowiedz Liceum 12.03.2022 10:23
 • Problemy współczesne swiata

  Dział: Wos

  Na poctawie 3 portali internetowych napisz jakie problemy przeżywa współczesny świat a następnie wybierz jeden który twoim zdaniem jest najważniejszy i go opisz dokładnie.

  Odpowiedz Szkoła Podstawowa 07.02.2022 19:56
 • struktura organizacyjna

  Dział: prawo

  5. Struktura organizacyjna i zasady działania sądownictwa: Sąd najwyższy Sądy powszechne - kompetencja generalna a) Rejonowe b) okregowe c) apelacyjne Sady administracyjne - kontrola dzialalnosci administacji publicznej a) wojewodzkie Sądy administracyjne b) Naczelny Sąd Administracyjny Sady wojskowe - sprawy dotyczace żołnierzy a) garni...

  Odpowiedz Studia 03.02.2022 17:48
 • Konstytucja RP

  Dział: wos

  Konstytucja RP wyróżnia się: -najwyzsza moc prawną: jest to akt nadrzędny w stosunku do innych - szczególna nazwa -szczegolna treść: ujmuje w sposób ogólny i kompleksowy zagadnienia -szczegolna tryb uchwalania

  Odpowiedz Studia 03.02.2022 17:32
 • System prawa w Polsce

  Dział: Jajqj

  2. System źródeł prawa w Polsce: 1.konstytucja RP 2. Ustawy 3. Ratyfikowane umowy międzynarodowe 4. Rozporządzenia 5.zarzadzenia 6. Uchwaly

  Odpowiedz Studia 03.02.2022 17:29
 • Zasady

  Dział: Polski

  4. Główne zasady ustrojowe Rzeczpospolitej Polskiej wynikające z przepisów konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 Zasada suwerenności narodu Zasada niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej Zasada republikańskiej formy państwa Zasada demokratycznego państwa prawnego Zasada unitarnej formy państwa Zasada reprezen...

  Odpowiedz Studia 03.02.2022 17:23
 • WOS - prawo

  Dział: WOS

  Prawo rodzinne: jaki termin przewidziany jest na złożenie powództwa przez spadkobierców małżonka o zmniejszenie dorobku w ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobku?

  Odpowiedz Studia 02.02.2022 22:31

Liceum

Zadania domowe na eSzkola.pl Rozwiążemy Twoje zadanie! dodaj zadanie
Wynik działania 1 + 3 =