Znaczenie procesu crossing-over

Podaj krótką definicję crossing-over i wyjaśnij sens genetyczny tego procesu.

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Agata Ekspert eSzkola.pl
02.04.2020 17:32

Crossing-over jest to wymiana odcinków chromatyd pomiędzy chromosomami homologicznymi, zachodząca podczas profazy I mejozy. Celem procesu jest zwiększenie różnorodności genetycznej. Podczas wymiany dochodzi do rekombinacji materiału genetycznego. Komórki potomne nie posiadają identycznego DNA co komórka rodzicielska.

Dzięki! 6
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza