Właściwości wody a jej rola w przyrodzie

Woda jest głównym składnikiem wszystkich organizmów żywych i pełni wiele ważnych ról w ich funkcjonowaniu. Wymień 3 cechy fizyko-chemiczne wody i krótko omów ich wpływ na rolę wody w środowisku.

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Agata Ekspert eSzkola.pl
25.03.2020 19:07

Przykładowe właściwości wody:

Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem - stanowi środowisko większość reakcji chemicznych i biochemicznych.

Woda ma wysokie ciepło parowania - stanowi ważny element termoregulacji (parowanie potu).

Woda ma wysokie ciepło właściwe - cecha ta chroni przed gwałtownymi zmianami temperatury. Ma to znaczenie w termoregulacji organizmów żywych, ale i zmianach pogody.

Woda ma wysokie napięcie powierzchniowe - pozwala to niektórym organizmom (np. nartnikom) utrzymać się na jej powierzchni.

Woda osiąga największą gęstość w temp. 4°C - dzięki temu na dnach zbiorników wodnych, nawet przy dużych mrozach, znajduje się woda w stanie ciekłymi i umożliwia przeżycie organizmom w nich żyjącym.

Dzięki! 5
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza