Zadania domowe na eSzkola.pl Rozwiążemy Twoje zadanie! dodaj zadanie
Wynik działania 4 + 5 =
Załącz obrazek:

Najnowsze zadania - Fizyka

Podkategorie:

Zgłoszone zadania

 • Treść zadania

  napisz czym jest optyka

  Odpowiedz Szkoła Podstawowa 28.02.2021 16:11
 • Treść zadania

  Mosiężna kulka ma w temperaturze t0=00C średnicę d0 = 5 cm. O ile powiększy się średnica kulki, jeżeli ogrzejemy ją do t2= 5000C?

  Odpowiedz Liceum 26.02.2021 12:49
 • Treść zadania

  1 Dlaczego objętość gazu w przemianie izobarycznej rośnie wraz ze wzrostem temperatury. 2 Dlaczego w przemianie adiabatycznej podczas sprężania ciśnienie rośnie gwałtowniej niż w przemianie izotermicznej?

  Odpowiedz Liceum 21.02.2021 14:03
 • Treść zadania

  Oblicz energię którą musi pochłonąć atom wodoru, jeśli nastąpił przeskok elektronu z orbity z pierwszej na czwartą . wynik podaj w dżulach i elektronowoltach. :)

  Odpowiedz Liceum 14.02.2021 21:18
 • Treść zadania

  Rowerzysta jedzie po prostej ze stałą prędkością 15m/s. Siły oporu ruchu wynoszą 1,5 kN. Jaką siłą rowerzysta napędza swój pojazd.

  Odpowiedz Szkoła Podstawowa 11.02.2021 20:12
 • Treść zadania

  Jak wyznaczyć moment pędu L dla cząstki o masie m poruszającej się po torze kołowym o promieniu r z prędkością styczną v

  Odpowiedz Studia 02.02.2021 18:35
 • Treść zadania

  Wypisz co najmniej trzech wybitnych fizyków a także napisz krótko o ich dokonaniach

  Odpowiedz Liceum 22.01.2021 23:09
 • Treść zadania

  ZADANIE 1 Grzbiet fali dochodzi do brzegu co 2 sekundy . Ile wynosi okres i częstotliwość tej fali???? ZADANIE 2 Na jeziorze rozchodzi się fala z szybkością 3m/s .Korek płynący po powierzchni jeziora wykonuje jedno pełne drganie w ciągu 2 sekund . Oblicz długość tej fali . PILNE!!!!!!!1

  Odpowiedz Szkoła Podstawowa 08.12.2020 14:27
 • Treść zadania

  Powierzchnia tłoczka strzykawki wynosi 1 cm2, a powierzchnia przekroju poprzecznego wnętrza igły to 0,1 mm2. Oblicz siłę, z jaką le-karstwo jest aplikowane, jeżeli tłoczek jest na-ciskany siłą 30 N.

  Odpowiedz Szkoła Podstawowa 08.12.2020 12:20
 • Treść zadania

  Przeanalizuj opisane doświadczenie i podkreśl argumenty, w których powołano się na prawo Pascala.Napełniony wodą balonik przekłuto w kilku miejscach i uciskano od góry. Strumienie wody tryskały promieniście na wszystkie strony. Im sil-niejszy był nacisk, tym dalej tryskała woda. Gdy uciskano balon z innej strony, skutek by...

  Odpowiedz Szkoła Podstawowa 08.12.2020 12:19

Szkoła Podstawowa

Liceum

Zadania domowe na eSzkola.pl Rozwiążemy Twoje zadanie! dodaj zadanie
Wynik działania 4 + 5 =