Zadania domowe na eSzkola.pl Rozwiążemy Twoje zadanie! dodaj zadanie

Najnowsze zadania - Fizyka - Szkoła Podstawowa

Zgłoszone zadania

 • Opór i natezenie

  Dział: Prąd elektryczny

  Oblicz opór i natezenie. |-------przewodnik| (1) |.............................................|--------------przewodnik(1/3)--| |-------przewodnik|.(3)....................................................................| |....................................................................................................................| |.....

  Odpowiedz Liceum 07.12.2021 16:42
 • Bilans cieplny

  Dział: Termodynamika

  Do naczynia o znikomej masie, z tłokiem, izolowanego termicznie, wrzucono 70g lodu o temp. 0*C i wpuszczono 30g pary o temp. 100*C. Ułóż bilans cieplny, pod warunkiem, że zostało trochę pary. Oblicz masę powstałej wody, napisz zachodzące procesy.

  Odpowiedz Liceum 17.11.2021 20:41
 • Budowa zasada działania I zastosowania

  Dział: Fizyka

  Wyjaśnij budowę, zasadę działania I zastosowania klatki Faradaya I kondensatora

  Odpowiedz Liceum 02.11.2021 14:07
 • zadanie z fizyki

  Dział: zasada zachowania ładunku

  Dwa jednakowe przewodniki naładowano odpowiednio ładunkami o wartościach +2mikroC i -400nanaC,po czym zetknięto je ze sobą. Oblicz wartość ładunku elektrycznego zgromadzonego na każdym z tych przewodników.

  Odpowiedz Szkoła Podstawowa 26.10.2021 20:45
 • dielektryk przy kondensatorze

  Dział: elektrostatyka

  dlaczego pojemność kondensatora płaskiego wzrośnie jeśli pomiędzy jego płytkami znajdzie się dielektryk?

  Odpowiedz Liceum 17.10.2021 20:12
 • Interferencja

  Dział: Optyka

  Dwa promienie świetlne o długości fali λ=500 nm wychodzą ze wspólnego źródła i poruszają się dwoma drogami pomiędzy punktami A i B. Pierwszy z nich pokonuje poziomy odcinek o długości L_1=2 m. Drugi porusza się po dłuższej drodze, o łącznej długości L_2, ulegając w punkcie środkowym odbiciu od zwierciadła. Jaka powinna być...

  Odpowiedz Studia 15.08.2021 16:06
 • Interferencja

  Dział: Optyka

  Bańka mydlana o grubości ścianek 100 nm⁠ jest oświetlona światłem białym, padającym prostopadle do jej powierzchni. Dla jakiej długości fali z zakresu widzialnego i dla jakiego koloru światła, który jej odpowiada, uzyskana zostanie konstruktywna interferencja? Przyjmij, że współczynnik załamania roztworu mydła jest taki sam jak ...

  Odpowiedz Studia 15.08.2021 16:05
 • Układy optyczne

  Dział: Optyka

  Do posrebrzanej czaszy kulistej o promieniu krzywizny r=1 m nalano wody tak, że układ ten można traktować jako cienką soczewkę i zwierciadło sferyczne. Ile wynosi ogniskowa tego układu, jeśli dla wody współczynnik załamania światłą wynosi n=1.3?

  Odpowiedz Studia 15.08.2021 16:04
 • Układy optyczne

  Dział: Optyka

  Równoległa wiązka światłą pada na soczewkę o ogniskowej f. W odległości d za soczewką umieszczono zwierciadło płaskie, w płaszczyźnie prostopadłej do osi optycznej soczewki. Gdzie powstaje punkt przecięcia promieni świetlnych po drugim przejściu wiązki światłą przez soczewkę? Rozważyć przypadki: a) d

  Odpowiedz Studia 15.08.2021 16:03
 • mechanika

  Dział: mechanika

  Oblicz wartość pracy jaką wykonały siły oporu ruchu podczas odrzutu działa z którego został wystrzelony pocisk o masie 1kg z szybkością 3m/s. Masa działa wynosi 1t.

  Odpowiedz Liceum 25.05.2021 14:11

Szkoła Podstawowa

Liceum

Zadania domowe na eSzkola.pl Rozwiążemy Twoje zadanie! dodaj zadanie
Wynik działania 3 + 2 =