Oblicz jak zmieni się pH roztworu

Jak zmieni się i o ile jednostek pH 0,01 mol/dm3 roztworu jednowodorotlenowej zasady o stałej dysocjacji 10-8, jeżeli stężenie zmaleje 100-krotnie?

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.03.2020 22:20

Zapisanie równania reakcji dysocjacji zasadowej:

XOH ↔ X+ + OH-

Zapisanie równania stałej dysocjacji dla rozpatrywanej zasady:

K =  \frac{[X ^{+} ][OH ^{-} ]}{[XOH]}

Z równania reakcji wynika, że z 1 mola zasady powstaje jeden mol jonów X+ oraz 1 mol jonów wodorotlenowych, zatem [X+] = [OH-]. Z uwagi na małą wartość stałej K można przyjąć bez większego błędu, że stężenie niezdysocjowanej zasady nie zmieni się. Po przekształceniu równanie przyjmuje postać:

 

[OH ^{-} ] =  \sqrt{K \times [XOH]}

[OH ^{-} ] =  \sqrt{10 ^{-8}  \times 0,01} = 10 ^{-5}

 

Obliczenie pH roztworu zasady:

pOH = -log [OH-]

pOH = -log 10-5

pOH = 5

pH = 14 - pOH = 14 – 5 = 9

Obliczenie stężenia jonów OH- w 100-krotnie rozcieńczonym roztworze:

[OH ^{-} ] =  \sqrt{10 ^{-8}  \times  \frac{0,01}{100}  }

[OH-] = 10-6

Obliczenie wartości pH roztworu zasady:

pOH = 6

pH = 14 - 6 = 8

∆pH = 9 - 8 = 1

 

Odpowiedź: Po 100-krotnym rozcieńczeniu 0,01 molowego roztworu zasady pH zmaleje o 1 jednostkę.

Dzięki! 15
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza