Do jakiej objętości należy rozcieńczyć NaOH, aby pH roztworu wynosiło 11?

Do jakiej objętości należy rozcieńczyć 10 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku baru o stężeniu 2% i gęstości 1,0175 g/cm3, aby po rozcieńczeniu pH wynosiło 11?

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 20:56

Zapisanie równania dysocjacji dla wodorotlenku baru:

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

Obliczenie masy wodorotlenku baru w roztworze:

d = m/V

m = d×V = 1,0175×10 = 10,175 g

2g – 100g

x g – 10,175g

x = 0,2035g Ba(OH)2

Obliczenie liczby moli Ba(OH)2, masa molowa wodorotlenku wynosi 171 g/mol:

n = m/M = 0,2035/171 = 1,19×10-3 mola Ba(OH)2

 

Zgodnie ze stechiometrią procesu dysocjacji, z jednego mola wodorotlenku powstają dwa mole jonów OH-; stężenie końcowe jonów OH- w roztworze powinno wynosić 0,001 mol/dm3:

pH = 11

pOH = 14 - pH = 14 - 11 = 3

[OH-] = 10-pOH = 0,001 mol/dm3

 

Obliczenie objętości do której roztwór musi zostać rozcieńczony. Podczas dodawania rozpuszczalnika ilość moli jonów OH- nie ulega zmianie, natomiast zmienia się [OH-] a tym samym pOH:

 

0,01 dm3 – 0,001 mola OH-

x dm3 – 2×1,19×10-3

x = 2,38 dm3

 

Odpowiedź: Aby pH roztworu wodorotlenku baru wynosiło 11 należy rozcieńczyć roztwór do objętości 2,38 dm3.

Dzięki! 9
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (2)
Mądry człowiek
2021-03-17 12:07:27
Czy napewno ten x wyjdzie 2,38dm3? Bo ja obliczam to już chyba 5 raz i mi wychodzi ze to będzie 2,38*10^-3
Dzięki! 1
Odpowiedz
Ola
2021-03-17 12:08:13
No właśnie
Dzięki! 1

Rozwiąż również:

  • Wiedza