Ustal współczynniki dla reakcji redoks z pierwiastkowym chlorem

Uzgodnij poniższą reakcję redoks, określ jaki to typ reakcji i wyjaśnij na czym polega. Wskaż utleniacz i reduktor. Określ stopnień utlenienia chloru w każdej cząsteczce.

Cl2 + OH- → ClO3- + H2O + Cl-

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
31.01.2020 22:38

1.1.   Przedstawiona reakcja jest przykładem reakcji dysproporcjonowania. Polega ona na jednoczesnym utlenieniu i redukcji pierwiastka znajdującego się na pośrednim stopniu utlenienia.

1.2.   Zapisanie reakcji połówkowych dla utleniacza i reduktora. W tym przypadku pierwiastkowy chlor pełni obie funkcje. Zbilansowanie atomów chloru po obu stronach

Cl2 → 2ClO3-

Cl2 → 2Cl-

1.3.    Uzgodnienie reakcji połówkowych pod względem ilości atomów tlenu, wodoru oraz całkowitego ładunku

Cl2 + 6H2O + 12OH- → 2ClO3- + 12H2O + 10e- |x1

Cl2 + 2e- → 2Cl- |x5

1.4.   Uzupełnienie współczynników reakcji redoks poprzez dodanie stronami reakcji połówkowych a następnie uproszczenie równania

3Cl2 + 6OH- → ClO3- + 3H2O + 5Cl-

1.5.   W tej reakcji cząsteczkowy chlor posiada 0 stopień utlenienia, jon chloranowy(V) na +5, zaś jon Cl- ma -1 stopień utlenienia.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza