Zbilansuj reakcję redoks dla MnSO4 i KMnO4

Uzgodnij poniższą reakcję redoks, określ jaki to typ reakcji i wyjaśnij na czym polega. Wskaż utleniacz i reduktor. Określ stopnień utlenienia manganu w każdej cząsteczce.

KMnO4 + MnSO4 + H2O → MnO2 + K2SO4 + H2SO4      

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
31.01.2020 23:00

1.1.   Przedstawiona reakcja jest przykładem reakcji synproporcjonowania. Jest to reakcja typu redoks, w której dwie substancje posiadają ten sam atom na różnych stopniach utlenienia, dając w wyniku reakcji produkt o pośrednim stopniu utlenienia.

1.2.   Zapisanie reakcji połówkowych dla utleniacza i reduktora. W tym przypadku siarczan(VI) manganu(II) pełni funkcję reduktora, z kolei KMnO4 jest utleniaczem. Zbilansowanie atomów manganu i siarki po obu stronach równania.

 MnSO4 → MnO2 + H2SO4

2KMnO4 + MnSO4 → 3MnO2 + K2SO4

1.3.    Uzgodnienie reakcji połówkowych pod względem ilości atomów tlenu, wodoru oraz całkowitego ładunku

 MnSO4 + 2H2O → MnO2 + H2SO4 + 2H+ + 2e- |x2

2KMnO4 + MnSO4 + 4H+ + 4e- → 3MnO2 + K2SO4 + 2H2O |x1

1.4.   Uzupełnienie współczynników reakcji redoks poprzez dodanie stronami reakcji połówkowych a następnie uproszczenie równania

2KMnO4 + 3MnSO4 + 2H2O → 5MnO2 + K2SO4 + 2H2SO4

1.5.   W tej reakcji KMnO4 posiada +7 stopień utlenienia, MnSO4 znajduje się na +2 stopniu utlenienia, zaś MnO2jest na +4.

Dzięki! 9
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza