Zbilansuj współczynniki dla reakcji redoks z jonami jodkowymi

Uzgodnij poniższą reakcję redoks, określ jaki to typ reakcji i wyjaśnij na czym polega. Wskaż utleniacz i reduktor. Określ stopnień utlenienia jodu w każdej cząsteczce.

IO3- + I- + H+ → I2 + H2O       

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
31.01.2020 23:01

1.1.   Przedstawiona reakcja jest przykładem reakcji synproporcjonowania. Jest to reakcja typu redoks, w której dwie substancje posiadają ten sam atom na różnych stopniach utlenienia, dając w wyniku reakcji produkt o pośrednim stopniu utlenienia.

1.2.   Zapisanie reakcji połówkowych dla utleniacza i reduktora. W tym przypadku jon jodkowy pełni funkcję reduktora, z kolei IO3- jest utleniaczem. Zbilansowanie atomów jodu po obu stronach równania.

 2I- → I2

2IO3- → I2

1.3.    Uzgodnienie reakcji połówkowych pod względem ilości atomów tlenu, wodoru oraz całkowitego ładunku

 2I- → I2 + 2e- |x5

2IO3- + 12H+ + 10e- → I2 + 6H2O |x1

1.4.   Uzupełnienie współczynników reakcji redoks poprzez dodanie stronami reakcji połówkowych a następnie uproszczenie równania

IO3- + 5I- + 6H+ → 3I2 + 3H2O

1.5.   W tej reakcji pierwiastkowy jodposiada 0 stopień utlenienia, IO3-znajduje się na +5 stopniu utlenienia, zaś I- jest na -1.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza