Podaj wzór wiążący stężenie jonów wodorowych ze stopniem dysocjacji i oblicz pH roztworu

Roztwór słabego kwasu o wzorze ogólnym HR, którego stężenie wynosi 0,01 mol/dm3, ma stopień dysocjacji równy 1%. Podaj wzór wiążący stężenie jonów H+ ze stopniem dysocjacji, a następnie oblicz [H+] oraz pH tego roztworu.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 00:33

Zapisanie zależności między stopniem dysocjacji a [H+]:

 \alpha =  \frac{[H ^{+}] }{C _{0} } \times 100%

Przekształcenie wzoru do postaci z której można wyliczyć [H+]:

[H ^{+} ]=   \frac{ \alpha  \times C _{0} }{100%}

[H+] = 1%×0,01/100%

[H+] = 10-4

Obliczenie pH roztworu:

pH = -log [H+]

pH = -log 10-4

pH = 4

 

Odpowiedź: Stężenie jonów wodorowych w tym roztworze wynosi 10-4, oraz pH = 4.

Dzięki! 3
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza