Wskaż, w którym roztworze znajduje się więcej jonów wodorowych?

W dwóch zlewkach znajdują się roztwory kwasów:

I – 1 dm3  0,1 molowego HF o α = 15%

II – 1 dm3 0,01 molowego HCl o α = 100%

Odpowiedz na pytanie – w którym roztworze znajduje się więcej jonów H+? Jak zmieni się α roztworu w zlewce II po dodaniu 0,1 mola HF?

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 19:15

Zapisanie równania wiążącego stopień dysocjacji z [H+]:

 \alpha =  \frac{[H ^{+} ]}{C _{0} }  \times 100%

[H ^{+} ] =  \frac{ \alpha  \times C _{0} }{100%}

 

Obliczenie [H+] dla obu roztworów:

I [H+] = 15%×0,1/100% = 0,015 mol/dm3

II [H+] = 100%×0,01/100% = 0,01 mol/dm3

Stopień dysocjacji jest odwrotnie proporcjonalny do stężenia wyjściowego elektrolitu, zatem wprowadzenie dodatkowych moli elektrolitu zmniejszy stopień dysocjacji w roztworze.

 

Odpowiedź: Więcej jonów H+ znajduje się w zlewce II. Po dodaniu 0,1 mola HF stopień dysocjacji roztworu w zlewce I ulegnie zmniejszeniu.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza