Mol i masa molowa – definicja, wzory, zadania

Mol i masa molowa - definicja, wzory

Mol - jest jednostką liczności materii, czyli liczby atomów, jonów lub innych cząstek w danej próbce. Wartość 1 mola odpowiada liczbie atomów, jaka znajduje się w 0,012 kg izotopu węgla 12C.

Liczba indywiduów chemicznych (atomów, jonów, cząsteczek), jaka znajduje się w jednym molu, została nazwana liczbą Avogadra lub też stałą Avogadra i wynosi dokładnie 6,02214199 \cdot 10 ^{23 } Mol i masa molowa i oznaczana jest jako N _{A} Mol i masa molowa. Mówiąc inaczej, w 0,012 kg 12C znajduje się 6,022 \cdot 10 ^{23 } Mol i masa molowaatomów izotopu węgla 12C.

Wybór izotopu węgla nie był przypadkowy - 12C jest także podstawą definicji masy atomowej tj. unitów (u). Jeden unit definiuje się jako \frac{1}{12} Mol i masa molowa izotopu ^{12}C Mol i masa molowa, co z kolei odpowiada 1,66 \cdot 10 ^{-24} Mol i masa molowag. Aby lepiej zrozumieć sens wprowadzania takiej jednostki, wystarczy wykonać proste obliczenie:

Oblicz masę (w gramach) jednego mola cząsteczek tlenu.

Masa atomowa tlenu: 16 u

u=1,66 \cdot 10 ^{-24} g Mol i masa molowa

N _{A} = Mol i masa molowa6,022 \cdot 10 ^{23 } Mol i masa molowa \frac{1}{mol} Mol i masa molowa

Cząsteczka tlenu ma wzór O2, co oznacza,  że składa się z dwóch atomów tlenu i ma masę wyrażoną w unitach równą 32 u. Aby obliczyć masę mola cząsteczek tlenu w gramach, należy pomnożyć masę w unitach przez liczbę cząsteczek (N _{A} Mol i masa molowa) i zamienić na gramy mnożąc dodatkowo przez masę jednego unita.

32 \cdot 6,022 \cdot 10 ^{23} \frac{g}{mol} \cdot 1,66 \cdot 10 ^{-24} g= 32g Mol i masa molowa

Dzięki temu przykładowi widać, że masa w unitach liczbowo jest równa masie mola substancji wyrażonego w gramach.

Masę atomów, cząsteczek czy jonów wyrażoną w gramach nazywamy masą molową i wyrażamy w g/mol oraz oznaczamy symbolem M.

Masę  molową substancji obliczamy, sumując masy molowe wszystkich atomów wchodzących w skład cząsteczki.

Mol i masa molowa - zadania

Oblicz masę 5 moli wodorowęglanu sodu.

n- liczba moli NaHCO _{3} Mol i masa molowa= 5

Aby obliczyć masę molową cząsteczki wodorowęglanu sodu, sumujemy masy molowe atomów wchodzących w skład cząsteczki:

23 \frac{g}{mol} + 1 \frac{g}{mol} + 12 \frac{9}{mol} + 3 \cdot 16 \frac{g}{mol}  = 84 \frac{g}{mol} Mol i masa molowa

Aby otrzymać masę 5 moli, wystarczy wynik przemnożyć przez 5

23 \frac{g}{mol} \cdot 5 mol = 420g Mol i masa molowa

Masa 5 moli kwaśnego węglanu sodu wynosi 420 g.

Powyższe zadanie przedstawia pewną ogólną zależność, którą możemy zapisać wzorem:

m= n \cdot M Mol i masa molowa

gdzie:

m Mol i masa molowa-masa

n Mol i masa molowa- liczba moli substancji

M Mol i masa molowa-masa molowa substancji

Wzór ten pozwala wyliczyć liczbę moli  substancji w dowolnej masie.

 

Oblicz ile moli cząsteczek wody znajduję się w 1 litrze wody.

Masa molowa wody:

M _{H _{2} O} = 16+1+1= 18 \frac{g}{mol} Mol i masa molowa

ponieważ woda ma gęstość 1 \frac{g}{cm ^{3} } Mol i masa molowa dlatego jeden litr odpowiada 1000g

przekształcamy:

m= n \cdot M Mol i masa molowa czyli n= \frac{m}{M} Mol i masa molowa

podstawiamy do wzoru:

n= \frac{1000g}{18 \frac{g}{mol} } = 55,55 mol Mol i masa molowa

Aby obliczyć ile cząsteczek wody, znajduje się w jednym litrze, należy skorzystać z zależności:

n _{a} =n \cdot N _{A} Mol i masa molowa

czyli:

n _{a} =55,55 mol \cdot 6,022 \cdot 10 ^{23} \frac{1}{mol} =3,34 \cdot 10 ^{25} Mol i masa molowa

W jednym litrze wody znajduje się 55,55 moli Mol i masa molowa cząsteczek wody, czyli  3,34 \cdot 10 _{} ^{25} Mol i masa molowacząsteczek wody.

Polecamy również:

 • Budowa atomu – chemia

  Budowę atomu ustalono na drodze licznych doświadczeń przeprowadzonych przez m.in.  Josepha Thomsona, Ernesta Rutherforda i Jamesa Chadwicka, które pozwoliły zidentyfikować trzy podstawowe cząstki wchodzące w skład atomu: proton, neutron i elektron. Więcej »

 • Substancje nieorganiczne – definicja, właściwości, przykłady

  Substancje nieorganiczne to zarówno związki nieorganicznejak i rudy metali, minerały, metale i ich stopy. Związki nieorganiczne to takie związki chemiczne, które w swojej strukturze nie zawierają węgla w postaci innej niż jony cyjankowe (-CN), izocyjankowe, tiocyjankowe, cyjanianowe, tiocyjanianowe,... Więcej »

 • Orbitale molekularne

  Orbitale molekularne (MO -Molecular Orbitals) rozumeimy jako funkcje falowe elektronów w cząsteczkach.  W wyniku odpowiedniego nakladania się orbitali atomowych powstają wiążące i antywiążące MO. Więcej »

 • Pierścień – chemia

  W chemii wystepuje ogromna ilość zróżnicowanych związków pierscieniowych, moga one być zbudowane wyłącznie z węgla i wodoru jak benzen czy cykloheksan, jednak największą różnorodnoscią cechują się układy heterocykliczne takie jak pirydyna, morfolina, piran, tiofen itp. Wszystkie wyżej... Więcej »

 • Kwasy i zasady – wzory, właściwości, otrzymywanie i zastosowanie

  Kwasy oraz zasady to jedne z podstawowych grup związków w chemii. W przyrodzie występuje wiele kwasów np. cytrusy zawierają kwas cytrynowy nadający im kwaśny smak. W jadzie mrówek oraz liściach pokrzyw znajduje się natomiast kwas mrówkowy. Zasady występują natomiast w mydle, proszkach... Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 2 + 5 =
kgmat
2021-06-01 20:09:16
Niestety, 23 razy 5 nie równa się 420 Zamiast 23 powinno być 84. Proszę sprawdzać tekst przed publikacją! To przecież czytaj a uczniowie!
Sławek
2021-05-29 08:22:10
Popełnić błąd w przepisywaniu liczby Avogadra, na portalu niby tłumaczącym chemię dla uczniów - BRAWO, BRAWO I JESZCZE RAZ BRAWO. LICZBA AVOGADRA NIE POSIADA JEDNOSTKI g/mol
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43