Wykreślanka

Wykreśl element, który nie spełnia kryterium przyporządkowania względem pozostałych wyrazów oraz krótko wyjaśnij dlaczego.

1. neogen, dewon, perm, karbon

wyjaśnienie:

2. fajalit, diabaz, ortoklaz, glaukonit

wyjaśnienie:

3. Peruwiański, Golfsztrom, Brazylijski, Halny

wyjaśnienie:

4. oz, kem, sandr, nunatak

wyjaśnienie:

5. Śniardwy, Łebsko, Kopań, Jamno

wyjaśnienie:

Studia Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
07.10.2020 21:02

1. neogen, dewon, perm, karbon

wyjaśnienie: dewon, perm i karbon to nazwy okresów z ery Paleozoiku. Neogen to nazwa okresu z ery Kenozoiku.

2. fajalit, diabaz, ortoklaz, glaukonit

wyjaśnienie: fajalit, ortoklaz i glaukonit to nazwy minerałów z gromady krzemianów. Diabaz to nazwa magmowej skały wulkanicznej.

3. Peruwiański, Golfsztrom, Brazylijski, Halny

wyjaśnienie: Peruwiański, Golfsztrom i Brazlijski to nazwy prądów morskich. Halny to rodzaj wiatru wiejącego w górach.

4. oz, kem, sandr, nunatak

wyjaśnienie: oz, kem i sandr to polodowcowe formy rzeźby terenu, uformowane z piasków i żwirów. Nunatak to szczyt sklany wystający ponad pokrywę lodową w środowisku występowania rozległego lądolodu.

5. Śniardwy, Łebsko, Gardno, Jamno

wyjaśnienie: Łebsko, Gardno i Jamno są to jeziora przybrzeżne i leżą one wszystkie na Wybrzeżu Słowińskim. Jezioro Śniardwy to jezioro rynnowe położone na Pojezierzu Mazurskim.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza