Obliczanie albedo

Oblicz albedo powierzchni terenu, jeżeli ilość padającego promieniowania słonecznego wynosi 50 cal/cm2 ∙min, a odbija się z tego 30 cal/cm2∙min. Wynik podaj w procentach.

Studia Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
19.02.2020 19:43

Albedo jest to stosunek ilości promieniowania odbitego do padającego na daną powierzchnię. Ponadto, jeżeli chcemy otrzymać wynik w procentach, to otrzymaną wartość musimy pomnożyć przez 100. Wykonujemy zatem następujące działanie:

30 cal/cm2∙min / 50 cal/cm2 ∙min = 0,6

0,6*100% = 60%

 

Odpowiedź: Albedo dla analizowanego terenu wynosi 60%.

Dzięki! 4
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: