Permafrost

Wyjaśnij i krótko opisz pojęcie permafrost.

Studia Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
24.09.2020 16:44

Permafrost to inaczej wieczna (wieloletnia) zmarzlina, nazywana również wieczną marzłocią. Jest to grunt, w którym wszlekie pory, spękania i występujące wolne przestrzenie wypełnione są lodem - inaczej mówiąc jest to przemarznięty grunt, na którym nie występuje już pokrywa lodowa. Stanowi pozostałość (relikt) zlodowacenia, tzw. epoki lodowej. Szacuje się, że zajmuje kilkanaście procent powierzchni lądów. Głębokość zmarzliny może być różna (od kilku metrów do ponad kilometra). W okresie letnim tzw. warstwa czynna może rozmarzać (najczęściej 1-3 metry), tworząc warstwę półpłynną (wody roztopowe nie mogą jednak wsiąkać w głąb). W wyniku ocieplenia klimatu obszary wieloletniej zmarzliny na świecie zmniejszają się.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza