Oblicz wskaźnik przedsiębiorczości osób fizycznych

Oblicz wskaźnik przedsiębiorczości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 1000 osób w wieku produkcyjnym dla roku 2012 i 2018, dla miasta Gdańsk. Oblicz także dynamikę zmian wskaźnika pomiędzy latami 2012 i 2018.

 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w roku 2012: 44 750

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w roku 2018: 51 888

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym w roku 2012: 291 824

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym w roku 2018: 272 935


Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Studia Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
22.03.2020 12:48

Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym

w roku 2012 = (22750/291824)*1000 = 153,3

w roku 2018 = (51888/272935)*1000 = 190,1


Dynamika zmian między rokiem 2012, a 2018

153,3 - 100%

190,1 - X%

X = (190,1*100)/153,3 = 124%

Dynamika analizowanego wskaźnika wyniosła 124%, co oznacza poprawę wskaźnika pomiędzy rokiem 2012, a 2018.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza