Madagaskar odwzorowany na kartce papieru A3 - tylko w jakiej skali?

Rozciągłość z północy na południe wyspy Madagaskar wynosi 1580 km, natomiast rozciągłość z zachodu na wschód – 570 km. W jakiej skali powinna zostać wykonana mapa fizycznogeograficzna wyspy, aby zmieściła się na kartce papieru A3 (o wymiarach 297 mm x 420 mm), odejmując jednocześnie miejsce na margines  (po 10 mm z każdej strony)?

Studia Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
20.02.2020 19:39

Obliczamy dostępne miejsce na papierze, na którym musimy umieścić mapę:

297 mm – (2x10mm) = 277 mm = 27,7 cm

420 mm – (2x10mm) = 400 mm = 40 cm

Czyli mamy do dyspozycji miejsce o wymiarach 277 mm x 400 mm.

 

Teraz obliczamy skalę pomniejszenia mapy wyspy, aby zmieściła się na obszarze do dyspozycji:

Bok dłuższy

1580 km – 40 cm

X km – 1 cm

40X = 1580/40

X = 39,50 km

 

Bok krótszy

570 km – 27,7 cm

X km – 1 cm

27,7X = 570/27,7

X = 20,58 km

 

W tym przypadku skalę określa nam dłuższy bok, gdyż:

39,50 km pomnożone przez dostępne 40 cm daje 1580 km, natomiast

20,58 km pomnożone przez dostępne 40 cm daje tylko 823,2 km.

W pierwszym przypadku, mapa obszaru wyspy mieści się idealnie na dostępnym miejscu na papierze, natomiast w przypadku drugim nie ma takiej możliwości.

 

Teraz pozostaje przejście do zapisu skali liczbowej:

1 km – 100 000 cm

39,50 km – X cm

X = 3 950 000 cm

 

Odpowiedź: Mapa powinna zostać wykonana w skali 1:3 950 000.

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza