Państwo - pojęcie, historia, ewolucja

Obecnie termin państwo oznacza organizację, która posiada suwerenną władzę na określonym terytorium. Warto jednak przyjrzeć się lepiej jak termin ten się rozwijał na przestrzeni wieków.

Ewolucja terminu państwa jest dość skomplikowana, współczesnego charakteru nabrało ono stosunkowo późno, chociaż nie oznacza to, że wcześniej nie istniało. Już bowiem starożytni Grecy tworzyli miasta-państwa (polis), natomiast Rzymianie funkcjonowali w civitas, czyli państwie obywateli rzymskich, a także wspólnocie wszystkich obywateli res publica oraz po zwiększeniu swojego terytorium w imperium. Z kolei średniowiecze, w którym najistotniejszy był czynnik terytorialny, wniosło rozumienie państwa jako kraju.

Dopiero jednak XVI wiek przyniósł termin, który można było zastosować do wszystkich państw, nie zważając na ustój czy wielkość. Tym terminem było stato, użył go po raz pierwszy włoski filozof Niccolo Machiavelli. Dosłownie oznaczał on „stać” i pochodził od łacińskiego status, co odnosiło się do warunków bytu, stanu i położenie. Współcześnie stosujemy termin „państwo” w znaczeniu panowania, od słowa pan, a więc główny akcent kładziony jest na model władzy.

Polecamy również:

 • Geneza, pochodzenie, istota państwa

  Państwa nie rodzą się z dnia na dzień, ich powstawanie to długotrwały proces. Jednocześnie trudno czasem jednoznacznie ustalić kiedy możemy mówić już o istnieniu państwa a nie wspólnoty społeczno-politycznej, etnicznej, narodowej. Więcej »

 • Podział i typy państw - WOS

  Typologia państw jest dość problematycznym i skomplikowanym zagadnieniem, istnieje bowiem spór co do kryteriów jakie należy przyjąć w celu prawidłowej kwalifikacji państw. Najczęściej do określenie typu państwa używane jest kryterium dominującej klasy społecznej. Więcej »

 • Formy i modele ustrojowe państwa - definicja, klasyfikacja - WOS

  Formy państwa to całokształt sposobów powoływania władzy jej sprawowania, wzajemne relacje organów władzy oraz metody organizowania życia społeczno-politycznego. Wyróżnia się je ze względu na następujące elementy... Więcej »

 • Systemy polityczne - definicja, cechy, główne elementy systemów politycznych

  Życie polityczne poszczególnych państw rozgrywa się przede wszystkim w określonym systemie politycznym, który jest podstawową kategorią politologiczną. Pojęcie systemu politycznego rodzi pewne spory wśród badaczy, którzy na wiele sposobów postrzegają istotę systemu politycznego.... Więcej »

 • Demokracja - informacje wstępne, geneza demokracji

  Słowo demokracja pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos – władza. Termin „demokracja” prawdopodobnie znalazł się użyciu już w V wieku p.n.e. - zastosował go grecki historyk Herodot. To forma ustroju politycznego, w której obywatele... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43