Centralizacja – definicja, cechy, założenia

Centralizacja polega na skupieniu władzy w rękach niewielkiej grupy społecznej lub partii politycznej w ramach organów centralnych. Połączona jest ze stałym kontrolowaniem władzy na szczeblu lokalnym. Jest charakterystyczna dla ustroju państw totalitarnych.

Założenia

Charakteryzuje ją również zależność osobowa i służbowa oraz odsunięcie instytucji społecznych od udziału w sprawowaniu władzy.  Zaletą centralizacji jest ułatwione kierowanie daną strukturą np. państwem w sytuacjach zagrożeń, konfliktów i kryzysów politycznych.

W założeniu centralizacja ma pozwolić na łatwiejsze znalezienie wspólnych rozwiązań, zrealizowanie większych celów, zbierania i analizowania większej ilości danych, stawiania bardziej dalekowzrocznych prognoz, mobilizowania większych zasobów, np. ludzkich, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Centralizacja może spowodować jednak np. zanik aktywności i samodzielności danej społeczności i ograniczyć możliwości jej działania do roli wykonawczej, rozbudowanie aparatu administracji, zwiększenie biurokracji.

Przykłady

Centralizacja nadaje się idealnie do zastosowania w aparacie administracji wojskowej.

Przykładami państw o scentralizowanej strukturze administracji publicznej są Grecja oraz Holandia.

 

Polecamy również:

 • Geneza, pochodzenie, istota państwa

  Państwa nie rodzą się z dnia na dzień, ich powstawanie to długotrwały proces. Jednocześnie trudno czasem jednoznacznie ustalić kiedy możemy mówić już o istnieniu państwa a nie wspólnoty społeczno-politycznej, etnicznej, narodowej. Więcej »

 • Podział i typy państw - WOS

  Typologia państw jest dość problematycznym i skomplikowanym zagadnieniem, istnieje bowiem spór co do kryteriów jakie należy przyjąć w celu prawidłowej kwalifikacji państw. Najczęściej do określenie typu państwa używane jest kryterium dominującej klasy społecznej. Więcej »

 • Formy i modele ustrojowe państwa - definicja, klasyfikacja - WOS

  Formy państwa to całokształt sposobów powoływania władzy jej sprawowania, wzajemne relacje organów władzy oraz metody organizowania życia społeczno-politycznego. Wyróżnia się je ze względu na następujące elementy... Więcej »

 • Systemy polityczne - definicja, cechy, główne elementy systemów politycznych

  Życie polityczne poszczególnych państw rozgrywa się przede wszystkim w określonym systemie politycznym, który jest podstawową kategorią politologiczną. Pojęcie systemu politycznego rodzi pewne spory wśród badaczy, którzy na wiele sposobów postrzegają istotę systemu politycznego.... Więcej »

 • Demokracja - informacje wstępne, geneza demokracji

  Słowo demokracja pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos – władza. Termin „demokracja” prawdopodobnie znalazł się użyciu już w V wieku p.n.e. - zastosował go grecki historyk Herodot. To forma ustroju politycznego, w której obywatele... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20