Peryfrazy nazw geograficznych

Połącz nazwy geograficzne z ich peryfrazami:

1. Grabarka

2. Wilno

3. Smoleńsk

4. Balaton

5. Egipt

 

a. węgierskie morze

b. wrota Rosji

c. prawosławna Częstochowa

d. kraj piramid

e. gród Giedymina

Liceum Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Natalia Ekspert eSzkola.pl
01.05.2020 21:20

Peryfraza (inaczej omówienie) to środek stylistyczny polegający na zastąpieniu słowa oznaczającego przedmiot, osobę, cechę lub zjawisko wyrażeniem złożonym, wielowyrazowym. Dzięki peryfrazie można nadać wypowiedzi bardziej doniosłego, oficjalnego tonu albo uwypuklić konkretna cechę (to sprawdza się szczególnie w przypadku nazw gegraficznych).

1. Grabarka - prawosławna Częstochowa

2. Wilno - gród Giedymina

3. Smoleńsk - wrota Rosji

4. Balaton - węgierskie morze

5. Egipt - kraj piramid

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza