Typy adresata tekstu

Pzyporządkuj typy adresata (wewnątrztekstowy, zewnątrztekstowy, pojedynczy, zbiorowy)* do podanych przykładów z literatury:

 

1. Posłuchajcie, bracia miła,
Kcęć wam skorżyć krwawą głowę;
Usłyszycie moj zamętek,
Jen mi się zstał w Wielki Piątek.

 

2. Litwo, Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

 

3. W dniu Narodowego Święta odzyskania przez Polskę Niepodległości zapraszamy na koncert pt. „Niepodległa”.
W programie znajdą się pieśni tradycyjne i piosenki patriotyczne, a także utwory współczesne.

 

* możesz dopasować więcej niż jeden typ, jeśli uznasz to za stosowne

Liceum Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Natalia Ekspert eSzkola.pl
28.04.2020 22:10

Adresat to osoba, która istnieje w rzeczywistości, do której kierowany jest utwór/tekst literacki. W literaturze funkcjonuje kilka typów odbiorcy w zależności od jego pozycji i relacji z nadawcą.

 

1. Fragment średniowiecznego liryku Posłuchajcie, bracia miła (adresat zbiorowy - podmiot zwraca się do grupy mężczyzn, braci; adresat wewnętrzny - wymieniony w tekście)

2. Inwokacja z Pana Tadeusza A. Mickiewicza (adresat pojedynczy - podmiot zwraca się do swojej ojczyzny; adresat wewnętrzny - adresat jest ujęty w tekście)

3. Zapowiedź koncertu patriotycznego (adresat zewnętrzny - odbiorca tekstu nie zostaje wymieniony w tekście, znajduje się domyślnie poza nim)

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza