Terroryzm - definicja, cechy, cele (najważniejsze informacje) - WOS

Terroryzm – definicja, informacje wstępne

Badacze definiują terroryzm na wiele sposobów, można przytoczyć jeden z nich: „(...) terroryzm to forma przemocy politycznej, polegająca na stosowaniu morderstw lub zniszczenia (albo zagrożenia stosowania takich środków) w celu wywołania szoku i ekstremalnego zastraszenia jednostek, grup, społeczeństw lub rządów, czego efektem mają być wymuszenia pożądanych ustępstw politycznych, sprowokowanie nieprzemyślanych działań lub/i zademonstrowanie, nagłośnienie politycznych przekonań”.

Termin ten pochodzi od greckiego treo, co oznacza „drżeć, bać się” i określa się jego mianem wszelkie niezgodne z prawem akty przemocy psychicznej bądź stosowania siły wobec osób w celu uzyskania konkretnych rezultatów, najczęściej zastraszenia, morderstwa, zniszczenia.

Początki terroryzmu umiejscawia się w średniowieczu, ok. XI wieku, kiedy zaczęła działać sekta asasynów (pod wodzą Hassana Ben Sabbaha) mordująca na zlecenie m.in. chrześcijan zmierzających do Ziemi Świętej. W późniejszym okresie aktami terrorystycznymi nazywana była działalność anarchistyczna w XIX wieku, szczególnie znana w tym czasie była działalność rosyjskiej Narodnej Woli.

Terroryzm – cechy

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 2 =
tak
2019-10-13 11:53:05
szkoda, że nie zostały wymienione rodzaje terroryzmu
Ostatnio komentowane
Hihi
Ewa • 2020-09-24 19:31:23
.
babeczek • 2020-09-24 14:02:56
nie wiem
linia brzegowa(półwyspy, wyspy, morza i oceany) • 2020-09-23 16:23:59
adł w końcu stoła, Podparł się w boki jak basza: »Hulaj dusza! hulaj!« woła, Ś...
 Jedzą, piją, lulki palą, Tańce, hulanka, swawola; Ledwie karczmy nie rozwalą, Cha, cha! chi, chi! hejża! hola!  Twardowski si • 2020-09-23 09:50:19
dzięki wielkie!
xayoo • 2020-09-21 12:24:47