Separatyzm, dążenie separatystyczne - definicja, przykłady, przyczyny, skutki

Separatyzm to pojęcie, którego używa się na określenie wszelkich ruchów grup społecznych dążących do uzyskania odrębności (w różnych sferach – najczęściej politycznej, kulturowej, religijnej, ekonomicznej) od większej grupy. Termin ten pochodzi z łaciny (separatio), gdzie oznacza – oddzielenie.

Warto podkreślić, że dążenia separatystyczne mogą charakteryzować się bardzo różnym przebiegiem – niektóre z nich mają charakter pokojowy, inne natomiast prowadzą do długoletnich, krwawych konfliktów. W przypadku sukcesu ruchu separatystycznego powstaje zwykle nowe państwo, które następnie musi ustabilizować się na arenie międzynarodowej i zostać uznane przez istniejące państwa. Sytuacje takie zdarzają się jednak dość rzadko – przykładem może być powstanie Sudanu Południowego w 2011 r.

Separatyzm jest jednym z ważniejszych źródeł niektórych współczesnych konfliktów politycznych, ponieważ polityczna mapa świata w wielu miejscach nie przystaje do rzeczywistych potrzeb zamieszkujących poszczególne kraje grup etnicznych czy narodów.

Separatyzm – przyczyny

- niedostosowanie granic poszczególnych państw do potrzeb (przykładem może być Afryka, gdzie granice państw były ustalane arbitralnie przez mocarstwa kolonialne),
- unitarna polityka danego państwa (choć często jest ona konieczna) bez uznawania praw mniejszości do zachowywania swojego dziedzictwa,
- konflikty między poszczególnymi grupami (od nierówności społecznych i politycznych po stosowanie przemocy i prześladowania).
- kwestie ekonomiczne,
- propaganda wąskiej grupy, która chce zdobyć wpływy w nowopowstałej jednostce politycznej.

Separatyzm - przykłady

Ruchy separatystyczne można obserwować na całym świecie – w Europie najsłynniejszymi przykładami są konflikty w Irlandii Północnej oraz w Hiszpanii – w Kraju Basków. Inne przykłady ruchów separatystycznych to m.in. Tamilowie na Sri Lance, Tybetańczycy w Chinach, Kurdowie w Turcji.

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 3 =
Adam
2018-09-16 12:19:22
Xd
Ostatnio komentowane
l
• 2023-10-01 12:30:44
nudne to
• 2023-10-01 11:52:10
macie
• 2023-09-30 17:00:17
to jest super edukujące zadanie
• 2023-09-29 08:07:38
3434444f234fcvqr4
• 2023-09-27 12:30:26