Konflikt w Kosowie - przyczyny, przebieg, skutki

Kosowo od wieków stanowi kość niezgody pomiędzy rywalizującymi ze sobą narodami bałkańskimi. W przeciągu setek lat było pod panowaniem Bułgarii, Serbii, Imperium Osmańskiego.

Region Kosowa jest uznawany za historyczną kolebkę serbskości - to właśnie tam znajdują się najstarsze serbskie monastyry, związane z powstaniem i ciągłością państwowości serbskiej.

Konflikt w Kosowie rozgorzał w roku 1989, kiedy Federalna Republika Jugosławii zniosła autonomię tej prowincji, w wyniku czego stanowiąca ponad 90% mieszkańców Kosowa ludność albańska zbojkotowała wszelkie instytucje serbskie. Rozpad Jugosławii rozbudził tendencje niepodległościowe u albańskiej części mieszkańców tego rejonu. W przeprowadzonym w 1991 roku referendum większość mieszkańców opowiedziała się za niepodległością.

Napięcia pomiędzy przedstawicielami obu narodów – Albańczykami oraz Serbami- doprowadziły w krótkim czasie do eskalacji konfliktu. Walki wybuchły w roku 1998 - naprzeciwko siebie stanęły Wyzwoleńcza Armia Kosowa oraz Armia Jugosłowiańska (pod wodzą prezydenta Slobodana Miloszewicia). Podczas ich trwania doszło także do masowych wysiedleń kosowskich Albańczyków na ziemie sąsiadujących krajów: Macedonii oraz Albanii. Kosowska ludność poddawana była licznym represjom oraz czystkom etnicznym.

Gdy międzynarodowe wysiłki zmierzające do zakończenia konfliktu zakończyły się fiaskiem, podjęto decyzję o przeprowadzeniu nalotów na wojskowe cele serbskie. Trzymiesięczne bombardowanie stolicy Serbii, Belgradu, przyniosło zmianę stanowiska Serbii w postaci wycofania wojsk Armii Jugosłowiańskiej z rejonu Kosowa oraz podpisanie porozumienia pokojowego w roku 1999. Dzięki temu do swoich domów mogli wrócić także wcześniej wypędzeni kosowscy uchodźcy.

W celu utrzymania stabilnej sytuacji w rejonie Kosowa przybyło tam kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy międzynarodowych sił KFOR (Międzynarodowe Siły Pokojowe Kosovo Force).

Aktualnie sytuacja w Kosowie nie jest stabilna. Pomimo ogłoszenia niepodległości państwo boryka się z olbrzymim bezrobociem oraz korupcją. Stale odnotowywane są także incydenty pomiędzy ludnością albańska i serbską.

Polecamy również:

 • Konflikt w Irlandii Północnej - przyczyny, przebieg, skutki

  Podłoża konfliktu w Irlandii Północnej można szukać już XVI wieku, kiedy uwidoczniły się wyraźnie różnice religijne między anglikańską Anglią i katolicką Irlandią (liczne prześladowania katolików). Nie do zaakceptowania dla Irlandczyków (szczególnie w obliczu narodzin idei... Więcej »

 • Konflikt w Kurdystanie - przyczyny, przebieg, skutki

  Konflikt kurdyjski jest do dzisiaj nierozwiązanym konfliktem o podłożu etnicznym, związanym z dążeniem Kurdów do uzyskania niepodległości państwa Kurdystanu. Kurdowie to wielomilionowa grupa etniczna (szacuje się, że obecnie występuje około 27 milionów Kurdów), która w większości... Więcej »

 • Konflikt w Sudanie - przyczyny, przebieg, skutki

  Konflikt w Sudanie jest jednym z najdłuższych i najbardziej krwawych konfliktów XX wieku – śmierć poniosło w nim ponad 1,5 miliona osób. Konflikt spowodował też falę uchodźstwa – miejsce zamieszkania musiało zmienić ponad 4 milionów Sudańczyków. Więcej »

 • Konflikt w Czeczenii - przyczyny, przebieg, skutki - WOS

  Czeczenia jest autonomiczną republiką, częścią składową Federacji Rosyjskiej – od wielu lat Czeczeni dążą jednak do możliwości oderwania się od Rosji i uzyskania niepodległości. Republika Czeczenii jest zamieszkiwania w zdecydowanej większości przez ludność czeczeńską (prawie 68%). Charakterystyczną cechą... Więcej »

 • Konflikt w Strefie Gazy - przyczyny, historia

  Konflikt w Strefie Gazy (inaczej mówiąc konflikt izraelsko-arabskim) jest przykładem konfliktu o wielu źródłach: religijnych, terytorialnych, etnicznych, historycznych. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 4 =
Michał
2017-06-25 17:26:15
Kosowo zajmuje bardzo szczególne miejsce w serbskiej mitologii narodowej i trzeba o tym pamiętać, gdy mówimy o tamtym rejonie. Serbowie uważają Kosowo za region wyjątkowy, ponieważ właśnie tam już w VI zaczęła kształtować się serbska państwowość! Jedną z najważniejszych kwestii dzielących Albańczyków i Serbów jest religia. Przeważająca większość Albańczyków jest muzułmanami natomiast Serbowie to wyznawcy prawosławia. Zatem jedno terytorium zamieszkują przedstawiciele dwóch odrębnych kręgów kulturowych- islamu i chrześcijaństwa. Skutkiem tego jest ksenofobia i nienawiść którą do siebie żywią te dwa zupełnie odmienne narody. Później w latach 80 XX w. w Kosowie miały miejsce liczne zamieszki, demonstracje oraz akty wandalizmu . Cieszący się autonomią Albańczycy żądali przyznania narodowości albańskiej praw przysługującym wszystkim narodom Jugosławii, uznania istnienia Socjalistycznej Republiki Kosowa oraz uwolnienia więźniów politycznych, natomiast Serbowie czuli się dyskryminowani przez lokalny kosowski rząd, który tolerował przestępstwa popełniane przez Albańczyków. Wraz z dojściem do władzy Milosevica sytuacja ta uległa radykalnej zmianie. Pod hasłem „antybiurokratycznej rewolucji” przeprowadził on serię radykalnych zmian mających na celu poprawę sytuacji mniejszości serbskiej w Kosowie. W 1989 roku miało miejsce referendum konstytucyjne na mocy którego Milosevic pozbawił Kosowo autonomii i to jest klu!. Referendum zbojkotowała strona albańska. Na mocy nowej konstytucji doszło do wielu radykalnych i przy tym niekorzystnych dla Albańczyków zmian i od tego trzeba zacząć!
Ostatnio komentowane
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14
Bardzo pomogło mi w zadaniu domowym
• 2024-02-18 10:48:52