Genetyka – definicja, znaczenie

Genetyka jest to nauka zajmująca się prawami dziedziczenia oraz zjawiskiem zmienności organizmów w oparciu o informację zawartą w kwasach nukleinowych. Po raz pierwszy słowo genetyka użył William Bateson w 1905 roku, w stosunku do prowadzonych przez siebie badań. Po użyciu tego terminu na Trzeciej Międzynarodowej Konferencji Krzyżowania Roślin pojęcie zostało spopularyzowane i przyjęło się. W ten sposób na stałe trafiło to słownika i jest używane do chwili obecnej. 

Najważniejsze wydarzenia z dziedziny genetyki:

1866 r. Grzegorz Mendel sformułował reguły rządzące dziedziczeniem cech, które nazwano w późniejszym czasie prawami Mendla.
1910 r. Thomas Morgan ogłosił chromosomowa teorię dziedziczności, zgodnie z którą, podstawowe czynniki dziedziczenia, czyli geny są zlokalizowane na chromosomach.
1928 r. Frederick Griffith przeprowadził eksperyment, w którym odkrył, iż żywa niezjadliwa bakteria mogła pobrać materiał genetyczny od martwej bakterii zjadliwej. Zaobserwowane zjawisko nazwał transformacją.
1931 r. Joachim Hammerling przeprowadził eksperyment, w którym udowodnił, że materiał genetyczny jest zlokalizowany w jądrze komórkowym.
1944 r. Oswald Theodore Avery wraz z współpracownikami (McLeod, McCarty) okrył, że nośnikiem informacji genetycznej jest DNA, a niej jak poprzednio uważano białka. Wynik ten został potwierdzony w 1952 r. przez Marthę Chase i Alfreda Hersheya.
1953 r. James Watson i Francis Crick w oparciu o badania Rosalind Franklin opracowali model przestrzennej budowy DNA.
1977r. Frederick Sanger i Walter Gilbert opracowali metodę sekwencjonowania, czyli odczytywania kolejności nukleotydów w DNA.
2003 r. w ramach projektu Human Genome Project opracowano sekwencje ludzkiego genomu, która została poznana w 99%.

Polecamy również:

 • Budowa DNA i funkcje

  DNA, czyli kwas deoksyrybonukleinowy jest związkiem organicznym, będącym makrocząsteczką. DNA zbudowany jest z nukleotydów, czyli podstawowych jednostek, które łącząc się ze sobą wiązaniami fosfodiestrowymi tworzą łańcuch polinukleotydowy. Więcej »

 • Replikacja DNA – przebieg, etapy, znaczenie

  Replikacja jest to proces powielania DNA, w wyniku którego z jednej cząsteczki DNA powstają dwie identyczne kopie. W czasie replikacji dochodzi do rozplecenia podwójnej helisy i dobudowania do każdej starej nici (służącej jako matryca) nowej nici komplementarnej. Takisposób... Więcej »

 • RNA - budowa, funkcje, rodzaje

  RNA, czyli kwas rybonukleinowy jest polimerem utworzonym przez połączone ze sobą monomery zwane nukleotydami. Choć RNA budową przypomina kwas DNA, to jednak istnieją pomiędzy tymi dwiema cząsteczkami zasadnicze różnice. W przeciwieństwie do DNA, który jest dwuniciowy, RNA tworzy... Więcej »

 • Porównanie DNA i RNA

  Cecha DNA RNA cukier deoksyryboza ryboza zasady azotowe adenina (A) , tymina (T), cytozyna (C), guanina (G) adenina (A) , uracyl (U), cytozyna (C), guanina (G) struktura dwuniciowa helisa pojedyncza nić wielkość... Więcej »

 • Organizacja materiału genetycznego

  Genom jest to całość kwasu nukleinowego lub inaczej komplet wszystkich genów, który stanowi informację genetyczną organizmu. Wielkość genomu zazwyczaj określa się ją poprzez podanie liczby par zasad (nukleotydów) tworzących cały DNA. U większości organizmów genom przybiera postać... Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 1 + 4 =
TOMCIO12 PLAYING GAMES
2017-10-02 20:34:02
Przeczytałem streszczenie Balladyny i nic za jucha z tego nie rozumiem. [*]
Malwa 123
2015-04-02 11:06:31
Genetyka jest dla mnie najtrudniejsza. Chociaż wiem jak się rozwiązuje zadania z tego ale jest trudna do nauki.Jestem w pierwszej klasie gimnazjum i coś o tym wiem. Przygotowywałam się do konkursu z biologii i tego musiałam się jak najszybciej nauczyć. Ale pomimo to zaglądałam na tą stroną i dzięki temu dobrze rozwiązałam wszystkie zadania z tej dziedziny nauki.
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43